Ce este un act juridic aleatoriu potrivit legislației civile?

Potrivit dispozițiilor art. 1173 Cod Civil, actele juridice aleatorii sunt actele juridice cu titlu oneros care, prin natura lor sau prin voința părților, oferă cel puțin uneia dintre părți șansa unui câștig și o expune, totodată, la riscul unei pierderi, câștigul și pierderea depinzând de un eveniment viitor și incert. De exemplu vânzarea unui lucru viitor prin care vânzătorul își asumă riscul nerealizării bunului, este un contract aleatoriu. În doctrină s-a explicat astfel „în fapt, în actele juridice aleatorii  există șanse de câștig și de pierdere pentru toate părțile actului respectiv, fiecare dintre acestea urmărind să realizeze un câștig și să evite suportarea unei pierderi, iar aceste șanse nu pot fi evaluate în momentul încheierii actului juridic, ci numai în momentul îndeplinirii sau al neîndeplinirii evenimentului; în schimb, incertitudinea, adică întinderea sau chiar și existența obligației, poate să fie unilaterală, bilaterală sau plurilaterală”[1]. Exemple de acte juridice aleatorii: contractul de rentă viageră cu titlu oneros, contractul de întreținere cu titlu oneros, contractul de joc sau de prinsoare, contractul de asigurare, convenția de constituire (cu titlu oneros) a unui uzufruct viager[2].

[1] G. Boroi, C. A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea Generală, Ediția a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 129.

[2] Ibidem.

 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!