CCR: Persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre părinți şi copii au dreptul de a refuza să fie audiate ca martorPrin Decizia nr. 175 din 24 martie 2022, Curtea Constituțională a României a admis, cu majoritate de voturi, o excepție de neconstituționalitate și a hotărât că soluția legislativă ce se regăsește în art. 117 Cod procedură penală este neconstituțională deoarece exclude de la dreptul de a fi audiate ca martor persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre părinți și copii, în cazul în care conviețuiesc cu suspectul sau inculpatul.

Potrivit dispozițiilor art. 117 alin. (1) din Codul de procedură penală, persoanele care pot refuza să fie audiate ca martori sunt soțul, ascendenții, descendenții în linie directe, frații și surorile suspectului și inculpatului și persoanele care au avut calitatea de soț al suspectului sau al inculpatului. Or, formularea actuală a art. 117 alin. (1) din Codul de procedură penală nu include în rândul persoanelor care pot refuza să fie audiate ca martor și persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre părinți și copii.

Relații asemănătoare acelora dintre părinți și copii există de obicei în cadrul familiilor care nu sunt bazate pe căsătorie (e.g., concubinaj). Curtea Constituțională remarcă faptul că, potrivit jurisprudenței CEDO, viața de familie nu se limitează doar la cuplurile căsătorite, ci include și relațiile echivalente căsătoriei. Într-o altă decizie din anul 2017, Curtea Constituțională a decis că noțiunea de familie include și concubinii.

Unul dintre argumentele majore care a condus Curtea Constituțională să admită excepția de neconstituționalitate a fost acela că, prin formularea art. 117 Cod procedură penală, se încălcă principiul egalității în fața legii într-o situație în care membrii din familiile bazate pe căsătorie ar avea dreptul să refuze a fi audiate ca martori, iar membrii din familiile „de facto” (concubinaj) nu ar avea acest drept. Potrivit Curții Constituționale, actuala formă a 117 alin. (1) din Codul de procedură penală creează o situație discriminatorie a persoanelor din familiile „de facto” față de persoanele din familiile bazate pe căsătorie.

Citește decizia integrală aici

 

Av. Ruxandra SAVA

Baroul București

EVENIMENTE VIITOARE

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!