Cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale

Cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penală prevăzute de art. 16 CPP pot fi clasificate în două categorii:

1.Cazuri în care acțiunea penală este lipsită de temei [art. 16 alin. (1) lit. a)-d) CPP];

 • fapta nu există;
 • fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege;
 • nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea;
 • există o cauză justificativă sau de neimputabilitate.

2.Cazuri în care acțiunea penală este lipsită de obiect [art. 16 alin. (1) e)- j) CPP].


  • lipsește plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiție prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale.
  • a intervenit amnistia sau prescripția, decesul suspectului ori a inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;
  • a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condițiile legii.
  • există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
  • există autoritate de lucru judecat;
  • a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.

  1. Fapta nu există

  Explicații: Fapta nu s-a săvârșit, ea nu există în materialitatea ei;

  Operează: in rem;

  Precizări: nu este necesar să existe suspect sau inculpat în cauză;

  În caz de reținere, se va pronunța:

  • În cursul urmăririi penale- clasarea;
  • În cursul judecății- achitarea.

  Acțiunea civilă: cât timp se constată că fapta nu există, în mod necesar, nici acțiunea civilă nu se va putea exercita.

   

  2.Fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege;

  Explicații: există două teze:

  • Teza I- fapta comisă nu îndeplinește condițiile privitoare la elementele obiective ale infracțiunii;
  • Teza a II-a- nu sunt întrunite elementele laturii subiective.

  Operează:

  • Teza I- in rem;
  • Teza a II-a- in personam.

  Precizări:

  • Teza I- nu este necesar să existe suspect sau inculpat în cauză;
  • Teza a II-a- trebuie să existe măcar o persoană avută în vedere, chiar dacă nu are calitatea de suspect;

  În caz de reținere, se va pronunța:

  • În cursul urmăririi penale- clasarea;

  Acțiunea civilă:

  • Teza I- acțiunea civilă va fi lăsată nesoluționată;
  • Teza II- acțiunea civilă va continua în cazul reținerii acestui caz de încetare.

   

  3.Nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea;

  Explicații: acest caz poate fi invocat în situația în care, chiar dacă există probe din care rezultă că fapta există și este infracțiune, nu se poate pune în mișcare acțiunea penală, întrucât nu există legătură între probe și suspect sau inculpat.

  Operează: in personam;

  Precizări: trebuie să existe suspect sau inculpat în cauză;

  În caz de reținere, se va pronunța:

  • În cursul urmăririi penale- clasarea;

  În cursul judecății- achitarea.
  4.Există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;

  Explicații:

  • Cauzele justificative- înlătură caracterul penal al faptei comise;
  • De exemplu: legitima apărare (art. 19 CP), starea de necesitate (art. 20 CP), exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații            (art. 21CP), consimțământul persoanelor vătămate în condițiile prevăzute de lege (art. 22 CP).
  • Cauzele de neimputabilitate- înlătură una dintre condițiile de bază ale infracțiunii: imputabilitatea.
  • De exemplu: constrângerea fizică (art.24 CP); constrângerea morală. (art. 25 CP); excesul neimputabil (art. 26 CP), minoritatea făptuitorului (art. 27 CP), iresponsabilitatea (art. 28 CP), intoxicația (art. 29 CP), eroarea ( art. 30 CP), cazul fortuit ( art. 31 CP).

  Operează:

  • Cauzele justificative- in rem;
  • Cauzele de neimputabilitate- in personam, cu excepția cazului fortuit– in rem.

  Precizări: trebuie să existe suspect sau inculpat în cauză;

  În caz de reținere, se va pronunța:

  • În cursul urmăririi penale- clasarea;
  • În cursul judecății-

  Acțiunea civilă: va continua.

  5. Lipsește plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiție prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale;

  Explicații:

  • Lipsa plângerii prealabile înlătură răspunderea penală;
  • Lipsa autorizării prealabile a organului competent se apreciază conform personalității legii penale, realității legii penale și atunci când autorizarea prealabilă este cerută în cazul în care făptuitorul îndeplinește prerogativele unei funcții.
  • Lipsa sesizării organului competent- este situația unora dintre infracțiunile săvârșite de militari (art. 413- 417 CP), precum: absenta nejustificată, dezertarea, încălcarea consemnului, părăsirea postului sau comenzii și insubordonarea.

  Operează: in personam;

  Precizări: trebuie să existe suspect sau inculpat în cauză;

  În caz de reținere, se va pronunța:

  • În cursul urmăririi penale- clasarea;
  • În cursul judecății- încetarea procesului penal.

  Acțiunea civilă- va fi lăsată nesoluționată.

  6. A intervenit amnistia sau prescripția, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;

  Explicații:

  • Codul de Procedură Penală are în vedere amnistia antecondamnatorie și prescripția răspunderii penale.
  • Decesul suspectului ori al inculpatului persoana fizică sau radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică operează conform principiului personalității răspunderii penale.

  Precizări: trebuie să existe suspect sau inculpat în cauză;

  În caz de reținere, se va pronunța:

  • În cursul urmăririi penale- clasarea;
  • În cursul judecății- încetarea procesului penal.

  Acțiunea civilă:

  • regula: acțiunea civilă va fi lăsată nesoluționată;
  • excepția: în cazul prescripției răspunderii penale, acțiunea civilă va fi soluționată.
  7.A fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condițiile legii;

  Explicații:

  • Retragerea plângerii prealabile- poate interveni până la pronunțarea unei hotărâri definitive [art. 158 alin. (1) CP];
  • Împăcarea– poate interveni în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, doar dacă legea o prevede în mod expres; produce efecte dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței;
  • Încheierea unui acord de mediere- este aplicabil în cazul infracțiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea înlătură răspunderea penală, dacă autorul a recunoscut fapta în fața organelor judiciare sau, după caz, în fața mediatorului; poate interveni până la citirea actului de sesizare a instanței.

  Operează:

  • Retragerea plângerii prealabile- in personam;
  • Împăcarea- in personam.

  Precizări: trebuie să existe suspect sau inculpat în cauză;

  În caz de reținere, se va pronunța:

  • În cursul urmăririi penale- clasarea;
  • În cursul judecății- încetarea procesului penal.

  Acțiunea civilă: acțiunea civilă va fi lăsată nesoluționată.

  8.Există cauze de nepedepsire prevăzute de lege

  Explicații:

  • Sunt prevăzute în Codul Penal sau în legile speciale;
  • De exemplu: desistarea și împiedicarea producerii rezultatului favorizarea făptuitorului săvârșită de un membru de familie [art.269 alin.(3) CP]; tăinuirea săvârșită de un membru de familie [art. 270 alin.(3) CP).

  Precizări: trebuie să existe suspect sau inculpat în cauză;

  În caz de reținere, se va pronunța:

  • În cursul urmăririi penale- clasarea;
  • În cursul judecății- încetarea procesului penal.

  Acțiunea civilă: se poate exercita acțiunea civilă.

  9. Există autoritate de lucru judecat

  Explicații: apelăm la principiul ne bis in idem prevăzut la art. 6 CPP: ,,Nicio persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni atunci când față de acea persoană s-a promunțat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeași faptă, chiar și sub altă încadrare juridică.

  Precizări: trebuie să existe suspect sau inculpat în cauză;

  În caz de reținere, se va pronunța:

  • În cursul urmăririi penale- clasarea;
  • În cursul judecății- încetarea procesului penal.

  Acțiunea civilă: acțiunea civilă va fi lăsată nesoluționată.

  10.A intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii

  Explicații: transferul de proceduri se desfășoară potrivit dispozițiilor din Titlul IV- Transferul de proceduri în materie penală, din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;

  Precizări: nu este necesar să existe suspect sau inculpat în cauză;

  În caz de reținere, se va pronunța:

  • În cursul urmăririi penale- clasarea;
  • În cursul judecății- încetarea procesului penal.

  Acțiunea civilă:

  • acțiunea civilă va fi lăsată nesoluționată.

   

  Autor Diana Tarus

   

   

  Surse bibliografice:

  1. Carmen-Silvia Paraschiv, Fișe de procedură penală pentru admiterea în magistratură și avocatură, ediția a IV-a, revizuită și adăugită, editura Hamangiu, 2019;
  2. Mihail Udroiu, Procedura Penală. Partea Generală, ediția a 6-a, editura C.H. Beck, 2019.
  3. Oana Elena Gălățeanu, Drept Penal. Partea Generală, Editura Trei, 2016.

   

  ALTE ARTICOLE

  Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

  Abonează-te, e gratuit!