Acțiunea normei juridice în spațiu și asupra persoanelor

Acțiunea normei juridice în spațiu este un subiect interesant de abordat deoarece normele juridice nu acționează la întâmplare, ci în baza unor reguli concrete. Astfel cum s-a afirmat în doctrină, norma juridică acționează într-o anumită perioadă de timp, pe un teritoriu clar definit și cu privire la anumite persoane[1]. Dacă într-un articol precedent am abordat […]

Acțiunea normei juridice în timp și principiul neretroactivității

Acțiunea normei juridice în timp este un subiect interesant de analizat deoarece normele juridice se aplică conform unor reguli clare, norma juridică acționând, astfel cum s-a afirmat în doctrină, în principiu, „pe timp nedeterminat, într-un spațiu dominat de noțiunea de teritoriu și asupra unor subiecte care participă la circuitul juridic în cadrul acestui spațiu”[1]. Și […]

Interpretarea normei juridice. În litera, în spiritul legii și în context

Interpretarea normei juridice este o artă. Aplicarea corectă a unei norme juridice la un caz concret depinde, în toate cazurile, de o interpretare conformă și echilibrată. Interpretarea normei juridice este una dintre cele mai importante activități ale practicienilor dreptului, fiind necesară pentru a stabili dacă o normă juridică (generală și particulară) se aplică la un […]

Izvoarele de drept. Este jurisprudența izvor de drept în România?

Am putea defini izvoarele de drept ca fiind sursele prin intermediul căreia dreptul își exprimă conținutul. Dreptul este într-o continuă mișcare, fiind influențat și dirijat de izvoarele acestuia. Dreptul are izvoare diferite în diversele sisteme de drept. Dacă în sistemul de drept romano-germanic, din care face parte și România, sursa primară (i.e. izvorul principal) este […]

Norma juridică, celula de bază a dreptului. Trăsături, structură, clasificare

Norma juridică, „celula de bază a dreptului”[1], este o regulă destinată să reglementeze relațiile sociale[2], a cărei respectare este asigurată de bună-voie sau prin forța coercitivă a statului[3]. Cu alte cuvinte, persoanele trebuie să respecte norma juridică fie voluntar, fie obligați de către stat. Cei care încalcă norma juridică, vor putea fi sancționați prin mijloace […]