Stipulația pentru altul în Noul Cod Civil: o figură juridică originală

Stipulația pentru altul este o figură juridică foarte interesantă. În trecut, stipulația pentru altul a fost numită și „contractul în folosul unei terțe persoane”. Rațiunea din spate este următoarea: deși nimeni nu poate fi obligat prin voința altei persoane, „o persoană poate să beneficieze, în mod direct, de drepturi ce-i sunt oferite printr-un contract, la […]

Ce înseamnă prejudiciu în sensul legislației civile?

Ce înseamnă prejudiciu? Dacă aruncăm o privire în DEX, vom afla că prejudiciul înseamnă o pagubă, o daună sau o știrbire a onoarei sau reputației cuiva. Care este însă definiția juridică a noțiunii de prejudiciu? Deși Codul Civil nu oferă o definiție concretă a prejudiciului, prejudiciul a fost definit ca dauna provocată altor persoane sau […]

Ce este condiția suspensivă conform legislației civile?

Ce este condiția suspensivă potrivit Noului Cod Civil? Potrivit art. 1400 din Codul Civil, condiția suspensivă este condiția de îndeplinirea căreia depinde eficacitatea obligației. Dacă condiția nu se îndeplinește, actul juridic nu produce niciun efect. Astfel, obligația nu există la data încheierii contractului, ci se naște la momentul îndeplinirii condiției, iar concomitent cu nașterea obligației […]

Principiul forței obligatorii a contractului – pacta sunt servanda

Principiul forței obligatorii a contractului (pacta sunt servanda) este o reflectare juridică a respectării cuvântului dat[1]. Partea care și-a dat cuvântul, manifestându-și acordul de voință cu privire la încheierea unui contract, este obligată să își respecte cuvântul și să execute, în consecință, obligațiile asumate. Respectarea cuvântului dat este necesară pentru stabilitate juridică. Astfel cum afirmă […]

Principiul relativității efectelor contractului conform legislației civile

Principiul relativității efectelor contractului (res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest), reprezintă principiul potrivit căruia un contract produce efecte juridice obligatorii numai între părți, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel (art. 1280 Cod Civil). Acest principiu se află în strânsă legătură cu principiul forței obligatorii a contractului stipulat (art. 1270 Cod Civil) […]

Daunele morale, criteriile de acordare și probatoriul

În România, daunele morale sunt asimilate terminologiei de ,,prejudiciu nepatrimonial” sau ,,prejudiciu moral”, care se referă la modalitatea de reparație în cazul încălcării unor drepturi care nu sunt prin natura lor patrimoniale (spre exemplu: viața, demnitatea unei persoane, reputația sa). Daunele morale sunt acordate des în spețe de violență (fizică sau psihică), discriminare, hărțuire. Daunele […]