ICCJ: Citarea prin poștă electronică nu este condiționată de citarea în format clasic, pe hârtie

Azi, 14 noiembrie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o hotărâre prealabilă prin dezlegarea unor chestiuni de drept privind citarea prin poștă electronică. Potrivit Înaltei Curți, citarea prin poștă electronică nu trebuie dublată de citarea clasică, pe format hârtie, pentru a fi valabilă. „Admite sesizarea formulată de Tribunalul Dolj – Secţia contencios […]

Este obligatoriu răspunsul la întâmpinare?

Mulți oameni se întreabă dacă răspunsul la întâmpinare este obligatoriu în actualul Cod de procedură civilă. Însă înainte să răspundem la întrebarea din titlu, este important să explicăm ce înseamnă noțiunea de „răspuns la întâmpinare”. Răspunsul la întâmpinare nu trebuie confundat cu întâmpinarea. Întâmpinarea este un act procesual pe care îl depune pârâtul la dosarul […]

Reclamație camere supraveghere. Cum o formulezi și unde o depui?

Autor Av. Ruxandra SAVA   Plasate la locul de muncă, în scări de bloc, în parcări sau chiar la bordul mașinilor, cele mai multe camere de supraveghere au fost instalate ilegal. Deși instalarea acestor camere de supraveghere ar fi trebuit să respecte prevederile Regulamentului (UE) privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), în realitate cele […]

Excepția conexității. Cum și de ce se unesc procesele de judecată?

Excepția conexității este reglementată la art. 139 Cod procedură civilă. Excepția conexității urmărește asigurarea unei mai bune judecăți prin conexarea mai multor procese cu aceleași părți (sau chiar împreună cu alte părți), procese al căror obiect și cauză au între ele o strânsă legătură[1]. Astfel, spre deosebire de litispendență, unde trebuie să existe identitate între […]

Excepția litispendenței în Noul Cod de procedură civilă

Excepția litispendenței este reglementată la art. 138 Cod procedură civilă. Excepția de litispendență urmărește evitarea pronunțării unor soluții contradictorii în aceeași cauză. Potrivit art. 138 Cod procedură civilă, nicio persoană nu poate fi chemată pentru aceeași cauză, același obiect și de aceeași parte în fața mai multor instanțe competente sau chiar în fața aceleiași instanțe, […]

Conflictul de competență în Noul Cod de procedură civilă

Conflictul de competență a fost definit în doctrină ca „situația în care două sau mai multe instanțe judecătorești ori alte organe cu activitate jurisdicțională se consideră deopotrivă competente să soluționeze o pricină sau, dimpotrivă, se consideră toate necompetente și își declină reciproc competența”[1]. Conflictul de competență poate fi pozitiv sau negativ. Conflictul de competență pozitiv […]

Excepția de necompetență în Noul Cod de procedură civilă

Mijlocul procedural prin care se poate invoca necompetența unei instanțe este excepția de necompetență[1]. Excepția de necompetență este o excepție de procedură (absolută sau relativă) și, de regulă, dilatorie[2], tinzând la întârziere, iar nu la împiedicarea judecății. Necompetența poate fi de ordine publică sau de ordine privată. Excepția de necompetență poate fi invocată în apel […]

Incidentele procedurale privitoare la competența instanței

Incidentele procedurale privitoare la competența instanței sunt reglementate la art. 129 -147 Cod procedură civilă și sunt excepția de necompetență, conflictul de competență, excepţia litispendenţei, excepția conexității, strămutarea proceselor și delegarea instanței.