Certificatul verde. Respectă el Constituția și legile europene privind viața privată?

Azi certificatul verde digital este obligatoriu pentru a intra în locuri cotidiene precum supermarketuri, mall-uri, restaurante etc. Într-un context unde oamenii se împart în două tabere, argumentând pro sau contra certificatului verde, este esențial să ne întrebăm: A fost implementat acest certificat verde în mod legal în România? Respectă certificatul verde recomandările europene privind protecția […]

Recunoașterea emoțiilor din expresiile faciale și protecția datelor personale

Recunoașterea emoțiilor din expresiile faciale este tehnologia care analizează expresiile faciale (din imagini sau videoclipuri) pentru a dezvălui informații despre starea emoțională a unei persoane. Complexitatea expresiilor faciale, utilizarea potențială a tehnologiei în orice context și implicarea noilor tehnologii, printre care inteligența artificială, ridică riscuri semnificative pentru viața privată a persoanei. 1. Ce este recunoașterea […]

Despre esența dreptului la protecția datelor personale

Din moment ce dreptul la protecția datelor cu caracter personal nu este un drept absolut înseamnă că acesta poate comporta, în anumite condiții, derogări prin intermediul legislației naționale sau legislației Uniunii, în special pentru atingerea unor obiective importante sau pentru a nu intra în conflict cu alte drepturi și libertăți fundamentale. Art. 23 din RGPD […]

Sistemele informatice și GDPR. Ghid CEPD rezumat: Privacy by design și privacy by default

La data de 20 octombrie 2020, Comitetul European pentru Protecția Datelor (în continuare „CEPD”) a adoptat Orientările 4/2019 asupra Articolul 25 din RGPD – Protecția datelor începând cu momentul conceperii (by design) și în mod implicit (by default). Principiile privacy by design și privacy by default înseamnă că trebuie avută protecția datelor încă din faza […]

Consimțământul și celelalte temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor

(Acest articol reprezintă o traducere adaptată a unei secțiuni din ghidul ICO.) Temeiurile juridice. O privire de ansamblu Trebuie să aveți un temei juridic întemeiat pentru a prelucra date cu caracter personal. Există șase temeiuri juridice disponibile pentru prelucrare. Niciun temei juridic nu este „mai bun” sau mai important decât celelalte; care este temeiul cel […]

Testarea COVID-19 a angajaților și respectarea GDPR. Întrebări și răspunsuri

Acest articol își propune să răspundă la cele mai frecvente întrebări despre testarea COVID-19 a angajaților astfel încât să nu se încalce Regulamentul General privind Protecția Datelor, cunoscut drept GDPR. 1. Doresc să îmi testez angajații de COVID-19. Trebuie să iau în considerare legislația privind protecția datelor? Da. Întrucât vei prelucra informații cu privire la […]

Despre durata de stocare a datelor personale și cum respecți GDPR

Despre durata de stocare a datelor cu caracter personal, fac precizarea că una dintre cele mai frecvente întrebări primite în calitate de specialist GDPR a fost „Și totuși, cât păstrăm datele cu caracter personal?” . Pe scurt, datele cu caracter personal trebuie stocate pe o perioadă minimă pentru a se respecta principiul limitării stocării despre […]

Regulamentul GDPR. Principiul exactității – principiu esențial. GHID 2020

Principiul exactității este unul dintre cele șapte principii esențiale GDPR, printre care legalitatea, echitatea și transparența, reducerea la minimum a datelor, limitări legate de scop, limitări legate de stocare, integritate și confidențialitate și responsabilitate. Pentru nerespectarea acestui principiu, GDPR prevede sancțiuni (avertismentul și amenda). Principiul exactității – pe scurt Ar trebui să luați toate măsurile […]

Regulamentul GDPR: Reducerea la minimum a datelor – principiu esențial

Reducerea la minimum a datelor – Pe scurt Trebuie să vă asigurați că datele cu caracter personal pe care le prelucrați sunt: adecvate – suficiente pentru a vă îndeplini în mod corespunzător scopul declarat; relevante – au o legătură rațională cu scopul respectiv; și limitate la ceea ce este necesar – nu trebuie să dețineți […]