ICCJ: Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav nu beneficiază de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare

În ședința din data de 27 noiembrie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis un recurs în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba-Iulia și a interpretat art. 37 din Legea nr. 448/2006 pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, stabilind că asistenții personali ai persoanelor cu […]

ICCJ: dezlegări și RIL-uri admise 15 mai 2023

În ședința din 15 mai 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis un recurs în interesul legii și mai multe dezlegări de drept. Redăm, în cele ce urmează, minutele aferente deciziilor. 1. Minuta deciziei nr. 6/ dosar nr. 671/1/2023 Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe […]

Curtea Constituțională: decizii de admitere 17 mai 2023

În ședința din data de 17 mai 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, a decis: A. Cu unanimitate de voturi în privința pct.1 și a pct.2 [cu referire la art.V din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal] și cu majoritate de voturi în privința celorlalte dispoziții ale pct.2: […]

CCR: Răspunderea materială a militarilor nu se aplică și polițiștilor

În ședința din data de 27 aprilie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.9 teza finală din Ordonanța Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt constituționale în măsura în care nu se aplică în privința polițiștilor. În esență, Curtea […]

Înalta Curte a admis 4 recursuri în interesul legii săptămâna aceasta

În ședințele din data de 24 aprilie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis patru recursuri în interesul legii. Redăm, în cele ce urmează, conținutul minutelor deciziilor ICCJ. Minuta deciziei nr. 33/Dosar nr. 332/1/2023 Admite sesizările conexate, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulate de Curtea de apel Craiova – Secţia  de litigii […]

Curtea Constituțională: Infracțiunea de abandon de familie trebuie să includă și pensia de întreținere stabilită pe cale notarială

În ședința din 20 aprilie 2023, Curtea Constituțională a admis o excepție de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională soluția legislativă cuprinsă în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, care nu incriminează neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite prin act notarial. Actuala reglementare a art. […]

ICCJ a interpretat oficial noțiunea de „venituri obținute în perioada respectivă” din Codul administrativ

În ședința din 13 martie 2023, Înalte Curte de Casație și Justiție a admis formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 3.575/111/CA/2020*-R, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile și a stabilit că: În interpretarea dispoziţiilor art. 527 alin. (1) din Codul administrativ, sintagma „venituri obținute în […]