CJUE: Privilegiul avocat-client este superior legislației fiscale

La data de 8 decembrie 2022, în cauza C-694/20, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că avocații nu sunt obligați să ofere informații despre clienții lor privind tranzacțiile fiscale dacă o astfel de raportare încalcă secretul profesional al avocaților. Litigiul principal a luat naștere în Belgia. Două organizații profesionale ale avocaților au […]

ICCJ: Certificatele COVID-19 au fost nelegale și discriminatorii

Luna trecută, pe 16 noiembrie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut hotărârea Curții de Apel București (sentința civilă nr. 1796 din 3 decembrie 2021) prin care au fost anulate actele administrative ale Guvernului și ale CNSU (HG nr. 1183/2021 și HNCSU nr. 101/2021) care au stat la baza condiționării cetățenilor să […]

CEDO. Moraru vs. România. MAPN a discriminat o femeie care dorea să devină doctor militar

În cauza Moraru vs. România (nr. 64480/19), prin hotărârea din 8 noiembrie 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a hotărât, cu unanimitate de voturi, că au fost încălcate art. 14 și articolul 2 din Protocolul nr. 1 al Convenției, respectiv interzicerea discriminării și dreptul la educație. Cazul a vizat o acuzație de discriminare în […]

CEDO a condamnat România pentru că un tată nu și-a putut vedea fiica minoră pe o perioadă mai mare de 6 ani

În cauza Vlad împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare CEDO) a stabilit că statul român este vinovat de faptul că un tată nu și-a putut vedea fiica minoră pe o perioadă mai mare de 6 ani. Potrivit reținerilor Curții, executorii judecătorești și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului București  (DGASPC) […]

CEDO. Dănoiu și alții împotriva României. Reducerea onorariilor unor avocați din oficiu reprezintă o ingerință în dreptul la proprietate

În cauza Dănoiu și alții împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat că a fost încălcat dreptul la proprietate (art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie) al unor avocați desemnați din oficiu. Conform actelor de la dosar, cei trei avocați au reprezentat în total în total 8706 părți civile, victime ale unei infracțiuni […]

CEDO. O asigurare de sănătate obligatorie nu încalcă drepturile omului

Este o asigurare de sănătate obligatorie în acord cu drepturile omului? În decizia în cauza De Kok împotriva Olandei (cererea nr. 1443/19), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat, în unanimitate, cererea inadmisibilă. Decizia este definitivă. Reclamantul s-a plâns de obligația de a cumpăra o asigurare medicală de bază în Țările de Jos și de […]

CEDO. L.F. contra Ungariei. Inspecția locuinței unei familii de romi a încălcat Convenția

În hotărârea pronunțată în cauza L.F. împotriva Ungariei (cererea nr. 621/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a statuat în unanimitate că a existat o încălcare a articolului 8 (dreptul la respectarea domiciliului) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cauza se referă la o inspecție efectuată în anul 2011 de o delegație a primăriei locale […]