CJUE: Asociații de proprietari, camerele CCTV și protecția datelor

C-708/18, Asociaţia de Proprietari bloc M5A-Scara A, hotărârea din 11 decembrie 2019, ECLI:EU:C:2019:1064 Cuvinte-cheie asociații de proprietari, supraveghere video, CCTV, interes legitim, principiul proporționalității, consimțământ, dreptul la viață privată, scopul prelucrării, temeiuri juridice, principiul legalității, principiul reducerii la minimum a datelor   Litigiul principal TK locuiește într‑un apartament situat în imobilul M5A. Asociația de proprietari […]

Sistemele informatice și GDPR. Ghid CEPD rezumat: Privacy by design și privacy by default

La data de 20 octombrie 2020, Comitetul European pentru Protecția Datelor (în continuare „CEPD”) a adoptat Orientările 4/2019 asupra Articolul 25 din RGPD – Protecția datelor începând cu momentul conceperii (by design) și în mod implicit (by default). Principiile privacy by design și privacy by default înseamnă că trebuie avută protecția datelor încă din faza […]

Dentist obligat să elimine camerele video din clinică. Germania

Curtea Federală Administrativă – Germania Hotărârea 6C2/18   Camere video într-o clinică stomatologică. Absența interesului legitim   Situația de fapt Reclamantul este un dentist care a instalat o camera video în interiorul clinicii medicale deoarece nu avea personal auxiliar la recepție. În 2012, reclamantul a fost obligat de Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor din […]

CJUE: Camerele video pot fi montate la bloc fără consimțământ dacă…

Dacă camerele video pot fi montate fără consimțământ s-a pronunțat recent Curtea de Justiție a Uniunii Europene, spunând că acestea se pot monta fără consimțământul persoanelor dacă se respectă condițiile interesului legitim.  În cele ce urmează, vom rezuma pe înțelesul tuturor Hotărârea CJUE. CJUE. Cauza C-708/18. TK împotriva Asociației de Proprietari bloc M5A‑Scara A Hotărârea[1] […]

Cum poți monitoriza angajații respectând Regulamentul GDPR

În actualul context digital, monitorizarea angajaților poate fi necesară pentru protecția secretelor comerciale, a proprietății intelectuale, pentru securitate informatică, de aceea în acest articol vom vorbi despre cum poți monitoriza angajații fără să încalci Regulamentul GDPR.  Soluțiile utilizate pentru a monitoriza angajații pot colecta o gamă vastă de date cu caracter personal, inclusiv istoricul accesului […]

Camere de supraveghere la bloc. Cum pot fi montate fără a încălca GDPR

Amplasarea de camere de supraveghere la bloc (de către Asociațiile de proprietari) sau acasă de către persoanele fizice trebuie să respecte GDPR. Pentru montarea nelegală, persoanele fizice și Asociațiile de proprietari pot fi amendate de Autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP). În Austria, o persoană fizică a fost amendată în 2018 cu 2000 de euro […]

Scurtă analiză a ultimei amenzi GDPR date de ANSPDCP

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este entitatea de la nivel intern îndreptățită să aplice sancțiuni în materie de încălcare a prelucrării datelor cu caracter personal. Sancțiunile care se pot aplica de Autoritatea de Supraveghere sunt avertismentul și amenda. În prezentul articol vom analiza modalitatea de aplicare a sancțiunilor de către […]

Cât de legală este prelucrarea datelor mele cu caracter personal?

Prelucrarea datelor cu caracter personal a început să devină din ce în ce mai cunoscută odată cu aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Cum putem însă […]

Pot concedia angajatul care folosește Facebook la serviciu? Ce spune CEDO?

Utilizarea rețelelor de socializare a devenit o obișnuință pentru fiecare persoană în parte. De la verificarea notificărilor primite, până la conversațiile în sfera virtuală, internetul a început să acapareze întru totul mintea umană. O astfel de practică a început să fie sancționată de către angajatori, inclusiv prin decizii de concediere. Dar poate o astfel de […]