Aici descoperim
dreptul tehnologiei


Portabilitatea datelor

Ce reprezintă portabilitatea datelor?

Portabilitatea datelor este un drept nou oferit de către Regulament persoanelor fizice cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene.

Dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul unei persoane fizice “… de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și … dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal… “

Scopul acestui drept este de a susține alegerea utilizatorului și de a extinde și întări controlul  pe care acesta îl are asupra datelor sale personale.

Ce tipuri de date beneficiează de portabilitate?

Potrivit Ghidului privind dreptul la portabilitatea informațiilor , ghid adoptat de Comisia Europeană în data de 13 decembrie 2016 și revizuit în data de 5 aprilie 2017, acest drept nu este deplin ci se supune unor condiții prealabile.

Pentru a beneficia de portabilitate datele trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. Datele personale să privească utilizatorul

Se exclud astfel datele anonime sau datele care nu privesc utilizatorul.

Datele pseudonimizate care pot fi folosite pentru a identifica utilizatorul chiar dacă identificarea se face cu ajutorul acestuia fac obiectul acestui drept.

 1. Datele personale să fie furnizate operatorului de către utilizator

În acest sens avem:

Date furnizate în mod activ de către utilizator prin mijloacele tehnice puse la dispoziție de către operator, ca de exemplu: adresă de e-mail, vârstă, locație, număr de telefon, adresă poștală, nume utilizator, etc.

sau

Date rezultate din activitatea utilizatorului cum ar fi: date privind locația, pulsul, istoricul de c ăutari, paginile accesate, etc.

Datele inferate sau derivate din datele oferite operatorului de către utilizator nu beneficiează de dreptul de portabilitate.

Noțiunea de date furnizate de către utilizator trebuie interpretată și înțeleasă în mod extensiv. Aceasta cuprinde toate datele deținute de către operator cu privire la persoana utilizatorului cu excepția datelor inferate sau derivate.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor să nu afecteze drepturile și libertățile celorlalți utilizatori

Obligațiile operatorului

 1. Să informeze utilizatorii cu privire la existența dreptului de portabilitate
 2. Să pună la dispoziția utilizatorului, la cererea acestuia, o copie a datelor furnizate de către acesta într-un format accesibil și utilizabil.
 3. Să onoreze cererea utilizatorului în cel mai scurt timp posibil însă fără să depășească o lună de la data solicitării, sau, în cazurile complexe nu mai mult trei luni cu condiția ca operatorul să informeze utilizatorul despre motivele care duc la întârzierea onorării cererii în termen de o lună.
 4. Să răspundă cererii utilizatorului chiar dacă acest răspuns este unul negativ (de refuz).

Operatorul poate refuza onorarea unei astfel de cereri a utilizatorului dacă aceasta este nefondata sau dacă are un caracter repetitiv.

Costul impus de onorarea unei astfel de cereri nu poate reprezenta un motiv legitim de refuz.

De asemenea, aceste cereri nu pot fi considerate ca fiind excesive dacă prin natura sa Operatorul oferă servicii de informare sau procesare automată a datelor personale.

 1. Să onoreze cererile în mod gratuit.
 2. Să ia toate măsurile de siguranță, astfel încât datele transmise să ajungă în mod sigur (de exemplu prin utilizarea encripției) la utilizatorul corect.

Aceste măsuri de siguranță nu trebuie să împiedice utilizatorii să își exercite drepturile.

Care este formatul recomandat pentru o astfel de cerere?

Regulamentul recunoaște ca format adecvat orice format electronic, structurat  și codificat într-o manieră care nu limitează procesarea automată, reutilizarea datelor și care poate fi recunoscut ușor de către aplicațiile software.

Cine oferă servicii de portare a datelor?

Instrumente de portabilitate a datelor sunt deja disponibile pe Slack, Oracle Cloud,  Spotify, Twitter, Facebook și Instagram.

În KIT-ul nostru de implementare GDPR, am inclus toate documentele necesare (registre, proceduri, politici, formulare de consimțământ, acorduri de confidentialitate, note de informare) astfel încât să îți protejezi afacerea. Urmând instrucțiunile și ghidurile explicate pe înțelesul tău, îți poți face chiar tu implementarea, evitând costurile consultanței.

Află mai multe despre KIT aici.

 

Bibliografie

 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN accesat la 2 iunie 2018
 2. https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/risk/articles/gdpr-top-ten-1-data-portability.html accesat la 2 iunie 2018
 3. https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp242_en_40852.pdf accesat la 2 iunie 2018
 4. https://slack.com/gdpr#data-portability accesat la 2 iunie 2018
 5. http://www.oracle.com/us/gdpr-oracle-cloud-apps-4070546.pdf accesat la 2 iunie 2018
 6. https://support.spotify.com/ro/account_payment_help/privacy/data-rights-and-privacy-settings/ accesat la 2 iunie 2018
 7. https://techcrunch.com/2018/04/24/instagram-export/ accesat la 2 iunie 2018

 

 Odată cu intrarea in vigoare a GDPR, orice persoană vizată, în situația în care face o solicitare în acest sens, va trebui să fie informată cu privire la datele personale pe care organizația sau compania respectivă le deține despre ea și, mai exact, de ce și în ce mod o face.

În temeiul legislaţiei CoE (Consiliul Europei), dreptul de acces la datele proprii este recunoscut în mod explicit la articolul 8 din Convenţia 108. În temeiul dreptului UE, dreptul de acces la datele proprii este recunoscut la articolul 12 din Directiva privind protecţia datelor şi, ca drept fundamental, la articolul 8 alineatul (2) din Cartă.

În conformitate cu articolul 9 din Convenţia 108 şi articolul 13 din Directiva privind protecţia datelor, obligaţia operatorilor de a răspunde la o cerere de acces din partea persoanei vizate poate fi restricţionată ca urmare a intereselor legale prioritare ale altor entităţi.

Interesele legale prioritare pot implica interese publice, precum securitatea naţională, siguranţa publică şi urmărirea penală a infracţiunilor, precum şi interese private, care sunt imperative faţă de interesele privind protecţia datelor.

Excepţiile sau restricţiile trebuie să fie necesare într-o societate democratică şi proporţionale cu scopul urmărit. În cazuri excepţionale, de exemplu, în baza unor recomandări medicale, protecţia persoanelor vizate poate necesita în sine o restricţionare a transparenţei.

Regulamentul prevede faptul că, persoana vizată are dreptul de a obține de la operator confirmarea dacă datele personale care o privesc sunt sau nu procesate. În acest caz, pe lângă furnizarea accesului la datele cu caracter personal, persoana vizată are dreptul să primească și următoarele informații:

 • Scopul procesării;
 • Categoriile de date care sunt procesate și datele care fac obiectul prelucrării;
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal și în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
 • Atunci când este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
 • Existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau limitarea prelucrării acestora sau chiar să se opună acestei prelucrări;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritate de supraveghere;
 • În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
 • Existența unui proces decizional automat, inclusiv profilarea.

În practică, aceste tipuri de cereri sunt susceptibile de a constitui o sarcină administrativă substanțială pentru companii, astfel încât acestea ar trebui să ia în considerare în avans demersurile care trebuie făcute, astfel încât să fie ținute sub control astfel de solicitări.

Surse:

 • European Data Protection Law and Practice- IAPP Publicaton;
 • Manual de legislaţie europeană privind protecţia datelor- Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 2014.

Mirela Niculae- Consilier juridic- Coordonator Dep. Juridic

 

VREI SĂ TE ALINIEZI LA GDPR? CONSULTĂ OFERTA NOASTRĂ AICI 

În ultimele luni, industria tehnologică a început să se concentreze mai mult asupra confidențialității utilizatorilor. Recent, am avut în topul actualităților, subiecte pe tema confidențialității în rețelele sociale. În Uniunea Europeană, în curând vor intra în vigoare legi mai riguroase în privința protecției datelor cu caracter personal. Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) a fost adoptat în aprilie 2016 și se va aplica începând cu data de 25 mai 2018, după o perioadă de tranziție de doi ani.

 

Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal prevede că societățile trebuie să permită utilizatorilor să descarce un raport cu informații despre contul lor. Instagram, care este deținut de Facebook, a lansat deja un instrument care permite utilizatorilor să-și descarce toate datele de pe conturile lor. Acum, WhatsApp, cea mai populară aplicație de mesagerie bazată pe IP din lume, se pregătește de asemenea să adauge un nou instrument pentru a exporta datele contului de utilizator în conformitate cu GDPR. Merită menționat faptul că WhatsApp are o bază de utilizatori zilnică activă de 1 miliard de utilizatori, ceea ce face ca respectarea GDPR să fie și mai importantă.

 

WABetaInfo a constatat că WhatsApp beta pentru Android versiunea 2.18.128 conține o opțiune de a crea un raport de informații și setări ale contului de WhatsApp al utilizatorilor, pe care aceștia pot să le acceseze sau să le porteze într-o altă aplicație. Compania notează că raportul nu va include mesajele utilizatorilor.

 

 

Utilizatorii pot solicita un raport pentru contul lor de WhatsApp accesând Settings> Account> Request account info, iar compania declară că raportul va fi gata în interval de 1-3 zile. Consumatorii vor avea “câteva săptămâni” să-și descarce raportul înainte de a fi șters și nu pot anula cererea decât dacă își șterg contul. Raportul conține date despre utilizatori, cum ar fi numele grupurilor, contacte, fotografii de profil etc.

 

În acest moment, opțiunea de creare a raportului este disponibilă numai în cea mai recentă versiune de WhatsApp beta pentru Android. Utilizatorii se pot aștepta ca această aplicație să iasă din versiunea beta într-o versiune stabilă în următoarele săptămâni, ceea ce va asigura totodată și faptul că această companie respectă cea mai robustă lege a Uniunii Europene privind protecția datelor.

 

Traducere din: Idrees Patel – https://www.xda-developers.com/latest-whatsapp-beta-export-data-compliance-gdpr/Având în vedere că a mai rămas foarte puțin timp până la intrarea în vigoare a GDPR, persoanele fizice trebuie să știe că vor avea mai multe drepturi garantate în legătură cu transparența prelucrării datelor personale, cum ar fi dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor sau dreptul la restrictionarea prelucrării datelor cu caracter personal.

Când poate fi solicitată restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal?

Dreptul la restricționarea prelucării este reglementat în cadrul articolului 18 alineatul 1 din GDPR, care prevede următoarele situații în care persoana vizată poate obține restricționarea prelucrării datelor de la operator:

 1. Atunci când persoana vizată contestă exactitatea datelor, poate cere restricționarea prelucrării pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 2. Atunci când prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor, solicitând restricționarea prelucrării lor
 3. Operatorul nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, apărarea sau exercitarea unui drept în instanță
 4. Persoana vizată s-a opus prelucrării conform articolului 21 alineatul 1, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

Ce poate face operatorul atunci când prelucrarea a fost restricționată?

Conform alineatului 2, dacă prelucrarea a fost restricționată în oricare dintre cazurile prevăzute de articolul 18, datele cu caracter personal în cauză pot fi prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate, cu excepția stocării, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice ori din motive de interes public important al UE sau al unui stat membru.

De asemenea, conform alineatului 3, persoana vizată care a obținut restricționarea în temeiul alineatului 1 trebuie să fie informată din timp de către operator, înainte de ridicarea restricției de prelucrare a datelor.

Ce presupune implementarea restricționării prelucrării?

GDPR nu prevede măsuri specifice, ci doar oferă o listă de metode ce pot fi utilizate, cum ar fi mutarea datelor într-un sistem separat, pentru ca datele personale să devină temporar indisponibile sau constatarea restricționării în sistem, blocarea temporară a unui site web sau utilizarea restrictivă a datelor. Operatorul poate alege orice metodă de implementare, cu condiția respectării dreptului persoanei vizate.

 

În KIT-ul nostru de implementare GDPR, am inclus toate documentele necesare (registre, proceduri, politici, formulare de consimțământ, acorduri de confidentialitate, note de informare) astfel încât să îți protejezi afacerea. Urmând instrucțiunile și ghidurile explicate pe înțelesul tău, îți poți face chiar tu implementarea, evitând costurile consultanței.

Află mai multe despre KIT aici.

 

Bibliografie

 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
 2. https://eugdprcompliant.com/erasure-restriction-objection/


Drepturile oferite de către GDPR persoanei vizate sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Deși operatorul de date poate să prelucreze date cu caracter personal în baza mai multor temeiuri juridice, cum ar fi cerințe legale, încheierea și executarea unui contract, interes legitim sau consimțământ – posibilitatea exercitării drepturilor nu este constrânsă de pilonul de prelucrare și deci trebuie să fie asigurată în mod uniform indiferent de temeiul juridic utilizat.

Posibilitatea exercitării drepturilor persoanei vizate trebuie să fie posibilă indiferent de temeiul juridic pe baza căruia s-a făcut prelucrarea.

În arhitectura sistemului de control al informațiilor din cadrul structurii operatorului, acesta trebuie să implementeze metode clare și sigure de identificare a datelor cu caracter personal ca să poată garanta exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

Exercitarea acestor drepturi se bazează pe trei componente principale:

 • informarea persoanei vizate asupra modului/modurilor în care își poate exercita aceste drepturi;
 • măsurile tehnice implementate pentru realizarea acestor obiective; și
 • formularea răspunsului.

Cu alte cuvinte, operatorul urmărește trei pasi simpli: informarea, prelucrarea cererilor de exercitare a drepturilor și soluționarea acestora.

Trebuie să reținem faptul că înaintarea răspunsului către persoana vizată privind cererea depusă de aceasta reprezintă singurul mod de închidere a unei cereri.

Privind prima componentă, operatorul este informat să aducă la cunoștinta persoanei vizate o serie de informații conexe cu prelucrarea care urmează să se efectueze: identitatea operatorului, scopul prelucrării și temeiul juridic, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele sau metoda de determinare a acestei perioade, drepturile persoanei vizate și modaliatea prin care persoana își poate exercita aceste drepturi, cu mențiunea că dacă prelucrarea se face în baza unui temei legal operatorul trebuie să informeze și asupra consecințelor nerespectării acestei obligații.

În practică, nota de informare trebuie să includă modul prin care orice persoană poate să își exercite drepturile legale: contactarea responsabilului cu protecția datelor și/sau posibilitatea de a depune o cerere în atenția operatorului. Indiferent de metoda aleasă, facilitatea exercitării drepturilor persoanei vizate trebuie să se bazeze pe următorul principiu: procesul trebuie să fie transparent și ușor de realizat. Așadar, operatorul ar trebui să ofere, de exemplu, modalități de introducere a cererilor pe cale electronică, cu precădere în cazul în care informațiile sunt colectate prin mijloace electronice. Ca bună practică, este indicat ca operatorul de date cu caracter personal să realizeze un formular standard în limbaj ușor de înțeles și rapid de parcurs (eventual prin bife) care să se poată completa și trimite online sau să poată fi descărcat în mod gratuit de pe site-ul operatorului sau orice alt punct de acces din mediul online pe care îl are operatorul pentru a fi expediat în forma fizică la adresa indicată de operator.

Măsurile operaționale se referă la totalitatea metodelor (inclusiv tehnice) pe care operatorul le utilizează în identificarea datelor cu caracter personal pe care le are în sistem. Un instrument benefic pentru realizarea acestei mapări a datelor este mecanismul de certificare ISO 27001: Tehnologia informației – Tehnici de securitate – Specificații ale sistemelor de management a securității informației. Operatorul trebuie să se asigure că are proceduri implementate pentru procesele pe care le desfășoară în cadrul sistemului, respectă principiile de prelucrare impuse de către GDPR și poate identifica date cu caracter personal prin cartografierea proceselor și a datelor cu caracter personal din cadrul sistemului.

Operatorul este obligat să răspundă cererilor de exercitare a drepturilor indiferent dacă decide să se conformeze acestora sau nu. Astfel, conform GDPR, operatorul trebuie să răspundă fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de o lună de la primirea cererii, însă conformarea cu cererea depusă depinde de temeiul juridic în baza căruia s-a făcut prelucrarea. Astfel, dacă operatorul respectă o obligație legală, se află în executarea unui contract sau acționează în baza unui interes legitim temeinic justificat este posibil să nu aibă posibilitatea de conformare cu cererea depusă. De exemplu, după încetarea relațiilor contractuale cu un angajator, persoana vizată nu poate exercita „dreptul de a fi uitat” deoarece Codul Muncii prevede arhivarea fișelor de personal pe o perioadă de 75 de ani de la crearea lor.

Așadar, drepturile persoanei vizate reprezintă nucleul Regulamentului privind Datele cu Caracter Personal iar implementarea metodelor de asigurare al posibilității de exercitare a acestor drepturi trebuie să fie un interes major al operatorului.

Mihaela Horga – Responsabil cu Protecția Datelor, companie privată