România, condamnată din nou la CEDO. Tribunalul București a „încurcat” legile, aplicând retroactiv o lege care prevede că un teren este proprietate publică

În cauza Oprea și alții împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), prin hotărârea din 13 decembrie 2022, a hotărât că România a încălcat articolul 6 din Convenție (dreptul la un proces echitabil) pentru că a aplicat retroactiv o lege, încălcând principiul neretroactivității legii civile. La 30 iunie 2010, doamna Tudora Oprea și soțul […]

Tradițiunea în legislația română. Ce este și la ce ajută?

Tradițiunea se regăsea încă din Roma Antică, perioadă în care remiterea unui lucru semnifica însuși transferul proprietății[1] asupra bunului respectiv. Cu alte cuvinte, în Roma Antică, în momentul în care o persoană remitea un bun altei persoane, aceasta din urmă devenea proprietară asupra bunului respectiv. În actualul drept modern, situația nu mai este la fel, […]

Accesiunea mobiliară în Noul Cod Civil

Accesiunea mobiliară este cunoscută și sub denumirea de specificațiune. Potrivit doctrinei, accesiunea mobiliară semnifică „unirea a două bunuri mobile ce aparțin unor proprietari diferiți ori confecționarea sau producerea unui bun de către o persoană care, în cadrul unei asemenea operațiuni, folosește materialele aparținând altei persoane”[1]. Exemple: un sculptor realizează o operă cu materialele altei persoane; […]

Accesiunea imobiliară artificială. Aspecte teoretice și practice

Cunoscută și sub denumire de incorporațiune, accesiunea imobiliară artificială presupune unirea unui bun imobil cu o construcție sau o plantație efectuată asupra acestui bun imobil. Ca urmare a accesiunii imobiliare artificiale, proprietarul imobilului are vocația de a deveni proprietar și asupra construcției și a plantației. Sau, astfel cum explică Judecătoria Craiova prin sentința nr. 10983/2020, […]

Accesiunea imobiliară naturală în Noul Cod Civil

Spre deosebire de accesiunea imobiliară artificială care este rezultatul intervenției umane, accesiunea imobiliară naturală are la bază o cauză naturală[1] (aluviune, avulsiunea, rătăcirea unui animal, etc), care nu implică intervenția umană[2]. Ca urmare a accesiunii naturale, proprietarul bunului principal devine și proprietarul bunului natural din momentul realizării unirii dintre cele două bunuri[3]. În cazul accesiunii […]

Animale rătăcite pe terenul tău. Cui aparțin ele?

Deții un teren și, din întâmplare, au ajuns la tine pe proprietate anumite animale și nu știi ce să faci în privința lor? Devii proprietar asupra lor, trebuie să anunți autoritățile sau să cauți adevăratul proprietar? Ei bine… acest articol te lămurește! Situația este diferită în funcție de felul animalului: domestic, sălbatic sau semisălbatic. Animalele […]

Ce este accesiunea în Noul Cod Civil? Cu exemple și explicații

Dacă te-ai întrebat vreodată ce este accesiunea potrivit legislației civile, atunci ai ajuns unde trebuie. Acest articol îți explică noțiunea de accesiune și felurile acesteia, accesiunea artificială și accesiunea naturală. Accesiunea este un mod de dobândire a dreptului de proprietate asupra unui bun (alături de uzucapiune, hotărâre judecătorească, tradițiune, ocupațiune etc). Potrivit art. 567 din […]

Posesia în Noul Cod Civil. Noțiune, condiții, efecte

În doctrină, posesia a fost definită ca „un raport de fapt între o persoană și un lucru, în care persoana are posibilitatea de a îndeplini asupra lucrului, personal sau prin intermediul unui terț, acte care în manifestarea lor exterioară corespund exercitării unui drept, indiferent dacă această persoană este sau nu titularul acelui drept”[1]. Posesia este […]

Ce sunt bunurile mobile conform legii?

Bunurile mobile sunt, potrivit Codului Civil, toate bunurile care nu sunt imobile potrivit legii. Bunurile mobile se caracterizează prin faptul că se pot deplasa în comparație cu bunurile imobile care au o așezare fixă pe sol[1]. Potrivit art. 539 Cod Civil, în categoria bunurilor mobile se încadrează și undele electromagnetice sau asimilate acestora, precum și […]

Ce sunt bunurile imobile conform legii?

Spre deosebire de bunurile mobile, bunurile imobile sunt acelea care nu se deplasează, care au o așezare fixă, permanentă[1]. Bunurile imobile sunt de trei tipuri: imobile prin natura lor, imobile prin destinație și imobile prin determinarea legii[2]. Bunurile imobile prin natura lor sunt, potrivit art. 537 Cod Civil, terenurile, izvoarele, cursurile de apă, plantațiile, construcțiile […]