Despre dreptul nostru la un mediu sănătos – drept fundamental

Dreptul nostru la un mediu sănătos este un drept fundamental.  „Omul poate stăpâni natura cât timp ține seama de legile ei.” – Grigore Antipa La prima Conferință ONU privind mediul, ținută la Stockholm în anul 1972, s-a pus problema unui drept fundamental la libertate, egalitate și condiții de viață satisfăcătoare într-un mediu a cărui calitate […]

CJUE. Violență împotriva unui lup într-un sat din România. Opinia Avocatului General

În România există multe așezări situate la poalele munților care sunt frecventate des de animale sălbatice și potențial periculoase precum lupii și urși. Lupul este o specie protejată în România, iar capturarea sau uciderea lor este infracțiune. Deși nu există nicio îndoială cu privire la faptul că uciderea, capturarea și violența împotriva lupilor în habitatul […]

Cum este pedepsită violența împotriva animalelor în România? [actualizat 2022]

Evoluția noastră are la bază un fundament important: dorința de progres. Progresul a adus cu sine, atât la nivel științific, cât și la nivel de dezvoltare socială, necesitatea apariției legilor. Legile au devenit din ce în ce mai dese și reglementează situații complexe. Un astfel de exemplu este adoptarea unei prevederi legislative privind protecția animalelor […]

Promovarea transportului ecologic. Noi reguli pentru specificațiile mijloacelor de transport.

La data de 26 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic prin care s-au stabilit condițiile pe care trebuie să le îndeplinească achizițiile ulterioare în domeniul transportului, care se aplică inclusiv societăților de taxi. Astfel, autoritățile publice locale, regiile autonome și societățile aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale vor achiziționa mijloace […]

CJUE. Concediul de odihnă exclude concediul pentru creșterea copilului?

CJUE Hotărârea în cauza C-12/17 Tribunalul Botoșani și Ministerul Justiției/Maria Dicu O dispoziție națională care, la stabilirea duratei concediului anual plătit garantat unui lucrător, exclude durata unui concediu pentru creșterea copilului efectuat de acest lucrător este conformă cu dreptul Uniunii. Perioada de concediu pentru creșterea copilului nu poate fi asimilată unei perioade de muncă efectivă. […]