Educația pentru mediu va fi inclusă în programa școlară în 2023

Pe data de 10 ianuarie 2022, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 14/2022 care modifică și completează Legea Educației Naționale nr. 1/2011. Potrivit noii modificări legislative, Ministerul Educației, în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, va elabora o strategie privind educația pentru mediu până la data de 31 decembrie 2022. Strategia va fi […]

„Poluatorul plătește”. Ce înseamnă acest principiu în dreptul mediului?

Principiul „poluatorul plătește” este consacrat, la nivel european și la nivel național. La nivel european, principiul se regăsește în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) și în Directiva nr. 35/2004 privind răspunderea pentru mediu și repararea daunelor aduse mediului. Art. 191 alin. (2) din TFUE prevede faptul că politica UE în domeniul mediului se bazează […]

Que dit le droit international sur la haute mer ?

En haute mer, la loi est difficile à appliquer. La haute mer n’appartient à la juridiction d’aucun État ; par conséquent, tout peut arriver: piraterie, trafic d’esclaves ou de drogue, pêche sans limites, destruction des écosystèmes vivants de la haute mer, y compris les animaux marins. La souveraineté d’un État s’arrête là où commence la […]

What does the international law state about the high seas?

In the high seas, the law is difficult to enforce. The open seas do not belong to the jurisdiction of any State; therefore, anything can happen: piracy, slave or drug trafficking, fishing without limits, destruction of living ecosystems of the high seas, including marine animals. The sovereignty of a state stops where the high seas […]

În larg. Ce prevede, pe scurt, dreptul internațional al mării libere?

În larg, legea este dificil de aplicat. Mulți ar spune că în larg, în marea deschisă ce nu aparține de jurisdicția vreunui stat, se poate întâmpla orice: piraterie, trafic cu sclavi sau substanțe stupefiante, pescuit fără limite, distrugerea ecosistemelor vii ale mării libere, inclusiv a mamiferelor marine. Suveranitatea unui stat încetează acolo unde începe marea […]

„Agora Mediu” – singura platformă online prin care societatea civilă poate monitoriza programele publice cu impact asupra naturii

Sub sloganul „Discuții în cerc deschis”, platforma „Agora Mediu” monitorizează planurile și programele publice care pot avea efecte semnificative asupra mediului. De asemenea, încurajează participarea societății civile în dezbaterile publice pentru a reduce impactul acestor planuri asupra naturii. Proiectul a fost dezvoltat de către una din cele două echipe câștigătoare a hackathon-ului Climathon București 2019, […]

Răspunderea juridică în dreptul mediului înconjurător

Importanța răspunderii juridice în dreptul mediului Una dintre marile probleme ale omenirii este degradarea mediului înconjurător. Acesta este afectat atât de consecinţele subdezvoltării, cât şi de cele ale dezvoltării excesive. Astfel, nevoia de exploatare, dar şi de protecţie a componentelor mediului natural au determinat adoptarea unui complex de norme juridice specifice fiecărui stat. Comportamentul oamenilor […]

CJUE: Declarațiile homofobe – discriminare la locul de muncă

Curtea de Justiție a Uniunii Europene COMUNICAT DE PRESĂ nr. 48/20 Luxemburg, 23 aprilie 2020 Hotărârea în cauza C-507/18 NH/Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford   Declarațiile homofobe constituie o discriminare în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă atunci când sunt pronunțate de o persoană care are […]