CEDO a condamnat România pentru că un tată nu și-a putut vedea fiica minoră pe o perioadă mai mare de 6 ani

În cauza Vlad împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare CEDO) a stabilit că statul român este vinovat de faptul că un tată nu și-a putut vedea fiica minoră pe o perioadă mai mare de 6 ani. Potrivit reținerilor Curții, executorii judecătorești și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului București  (DGASPC) […]

Cui rămâne cățelul după divorț?

Divorțurile atrag deseori schimbări fundamentale asupra locuinței, copiilor, bunurilor și animalelor de companie. În multe familii, animalele de companie sunt înconjurate de iubire și atenție. Ele sunt tratate ca ființe reale, iar nu ca obiecte. Din păcate, de cele mai multe ori, atunci când intervine un divorț, legislația română tratează animalele de companie ca simple […]

Judecătoria Brașov a obligat un bărbat să plătească fostei soții daune morale de 8000 lei pentru comentarii injurioase pe Facebook

Judecătoria Brașov a dispus prin sentința civilă nr. 1387/2021 obligarea unui bărbat să plătească daune morale de 8000 lei fostei soții pentru publicarea de comentarii tendențioase și injurioase pe rețeaua de socializare Facebook. Fosta soție ceruse 10.000 lei, însă instanța a considerat că suma de 8000 lei este suficientă pentru a compensa prejudiciul de imagine […]

Cum se calculează pensia de întreținere a unui copil cu reședință obișnuită în străinătate?

  Cum se calculează, potrivit regulilor de drept internațional privat, pensia de întreținere a unui copil cu reședință obișnuită în străinătate? Răspunsul la această întrebare se regăsește într-o hotărâre recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Astăzi, 12 mai 2022, CJUE a pronunțat hotărârea în cauza C-644/20. Litigiul principal privea o cerere de […]

Poate lua copilul numele de familiei al mamei?

Poate prelua copilul numele de familie al mamei? Codul Civil stabilește regulile privind acordarea numelui de familie copilului născut din căsătorie (art. 449 Cod Civil) și copilului din afara căsătoriei (art. 450 Cod Civil). Codul Civil actual respectă pe deplin egalitatea între bărbat și femeie și, în particular, egalitatea între mamă și tată cu privire […]

CJUE: Un copil minor cu două mame lesbiene are drepturi în orice stat UE

Copil minor cetățean al Uniunii, al cărui act de naștere întocmit de statul membru gazdă desemnează ca părinți ai acestuia două persoane de același sex: statul membru al cărui resortisant este acest copil este obligat să îi elibereze o carte de identitate sau un pașaport, fără a impune întocmirea prealabilă a unui act de naștere […]

In ce condiții mama poate pierde custodia copilului?

Multe persoane se întreabă în ce condiții mama poate pierde custodia copilului. Regula în România (ca și în alte state civilizate) este aceea că exercitarea autorității părintești se exercită, în comun, de către ambii părinți. Astfel, potrivit art. 503 Cod Civil, ambii părinți exercită în mod egal și împreună autoritatea părintească. Cu toate acestea, legislația […]

Proprietatea comună în devălmășie. Ce spune legea despre bunurile soților?

Proprietatea comună în devălmășie a fost definită în doctrină ca o formă a proprietății comune „ce se caracterizează prin aceea că bunul aparține tuturor coproprietarilor, fără ca aceștia să aibă precizată vreo cotă-parte ideală din dreptul de proprietate asupra acelui bun”[1]. Din definiție rezultă cea mai importantă diferență a proprietății comune în devălmășie față de […]

Filiația și stabilirea filiației copilului conform legislației române

Filiația este instituția legală ce descrie raportul juridic dintre copii și părinți. Filiația se întemeiază, de regulă, pe legătura de sânge dintre copil și părinte, dar ea este aplicabilă și adopției. Filiația este aplicabilă și reproducerii umane asistate medical cu un terț donator[1]. Odată ce filiația a fost stabilită, se creează o serie de drepturi […]

Divorțul la notar în 2022: o procedură simplă și la îndemâna oricui?

Pentru a face o alegere informată, prin acest articol vom vorbi despre divorțul la notar. Desfacerea căsătoriei este reglementată în Codul civil român, în cadrul art. 373, Capitolul VII, Secțiunea 1, privind cazurile de divorț. Conform dispozițiilor legale, divorțul poate avea loc fie prin acordul soților, la cererea unui a dintre soți în cazul separării […]