Codul de procedură penală s-a modificat! Lipsa asistării persoanei vătămate de către avocat va fi sancționată cu nulitatea absolută atunci când asistența este obligatorie

Legea nr. 279/2022 pentru modificarea art. 281 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 967/2022. Potrivit noii reglementări, nerespectarea dispozițiilor legale privind asistarea de către avocat a persoanei vătămate va fi sancționată cu nulitatea absolută în cazurile în care asistența prin avocat este obligatorie. Ce s-a […]

CCR: Conducerea unei persoane la sediul poliției nu poate depăși 24 de ore

Prin Decizia nr. 215 din 7 aprilie 2022, Curtea Constituțională a României (CCR) a hotărât că art. 36 alin. (5)  din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române este neconstituțional deoarece nu prevede durata maximă a măsurii privind conducerea unei persoane la sediul poliției pentru a fi legitimată sau pentru alte situații legale. […]

CCR dă undă verde interceptării comunicațiilor pe Facebook, Whatsapp sau TikTok

În ședința din data de 18 mai 2022, judecătorii de la Curtea Constituțională a României („CCR”) au constatat că prevederea legală care obligă furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP (printre care și servicii ca Facebook, Whatsapp, TikTok) să colaboreze cu organele de aplicare a legii și cu serviciile secrete este, în principiu, […]

Abuzul de drept. Ce este el și cum îl recunoaștem?

Abuzul de drept se regăsește la art. 15 Cod Civil, articol care prevede că drepturile nu pot fi exercitate în scopul de a vătăma sau păgubi alte persoane sau într-un mod excesiv sau nerezonabil, contrar bunei-credințe. Potrivit doctrinei, prin abuz de drept se înțelege „exercitarea drepturilor subiective contrar scopului în considerarea căruia sunt recunoscute de […]

Dreptul inculpatului de a fi informat asupra prelucrării datelor sale personale

Potrivit art. 83 din Codul de procedură penală, inculpatul are o serie de drepturi în legătură cu desfășurarea procesului penal, printre care dreptul de a nu a da nicio declarație, dreptul de a fi informat asupra faptei și asupra încadrării juridice, dreptul de a avea un avocat ales și alte drepturi prevăzute de lege (art. […]

CJUE. Cauza Melloni. Despre mandatul european de arestare și supremația dreptului Uniunii

CJUE, Cauza C-399/11, Melloni, hotărârea din 26 februarie 2013 ECLI:EU:C:2013:107   Situația de fapt Domnul Melloni a fost extrădat din Spania în Italia pentru a fi judecat pentru bancrută frauduloasă. El a fost condamnat la 10 ani închisoare. El a fost condamnat în lipsă deoarece s-a sustras judecății, însă a fost reprezentat de avocații aleși. […]

Percheziția domiciliară în codul de procedură penală. Aspecte teoretice și practice

În linii generale, percheziția domiciliară reprezintă procedeul probatoriu dispus de către organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța de judecată, în vederea găsirii și ridicării de obiecte sau înscrisuri nepredate de bunăvoie ori a căror existență sau deținere este ascunsă de persoana căreia i s-a cerut să predea obiectul ori înscrisul […]

Hipnoza în procesul penal. O probă controversată? Aspecte teoretice și practice

Motto: ,,Este important ca martorul să înțeleagă că memoria nu acționează ca un magnetofon și că informațiile noi pot fi sau nu amintite cu ajutorul hipnozei și pot fi sau nu exacte. Astfel, sunt structurate așteptările prehipnotice neutre”  (Hammond și colaboratorii)   Rezumat: De-a lungul timpului, admisibilitatea hipnozei a stârnit multe discuții controversate în sistemele […]