Romania a ratificat Convenția OIM privind eliminarea violenței și a hărțuirii în muncă. Ce prevede Convenția și cum se aplică?

Recent, România a aderat la Convenția OIM (Organizația Internațională a Muncii) din 2019 privind eliminarea violenței și hărțuirii în lumea muncii. Acest pas marchează un angajament semnificativ față de protecția lucrătorilor și promovarea unui mediu de muncă sigur și respectuos. În continuare, vom explora prevederile principale ale convenției și modul în care acestea sunt aplicate […]

CEDO. O asigurare de sănătate obligatorie nu încalcă drepturile omului

Este o asigurare de sănătate obligatorie în acord cu drepturile omului? În decizia în cauza De Kok împotriva Olandei (cererea nr. 1443/19), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat, în unanimitate, cererea inadmisibilă. Decizia este definitivă. Reclamantul s-a plâns de obligația de a cumpăra o asigurare medicală de bază în Țările de Jos și de […]

UE și SUA urmează să încheie un nou „Privacy Shield” privind transferul datelor personale

Comisia Europeană și Statele Unite anunță că au convenit, în principiu, asupra unui nou cadru trans-atlantic privind confidențialitatea și transferul datelor personale, care va încuraja fluxurile trans-atlantice de date și va răspunde preocupărilor exprimate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în decizia Schrems II din iulie 2020. Noul cadru marchează un angajament fără precedent […]

Dacă găsești o comoară, îți va aparține sau trebuie să o dai statului?

Să ne imaginăm că ai găsit o comoară într-un moment fericit al vieții. Devii proprietar asupra comorii sau trebuie să o dai statului? Într-o asemenea situație își vor găsi aplicabilitatea dispozițiile art. 946 din Codul Civil: „Drepturile asupra tezaurului găsit (1) Tezaurul este orice bun mobil ascuns sau îngropat, chiar involuntar, în privinţa căruia nimeni […]

Acțiunea normei juridice în spațiu și asupra persoanelor

Acțiunea normei juridice în spațiu este un subiect interesant de abordat deoarece normele juridice nu acționează la întâmplare, ci în baza unor reguli concrete. Astfel cum s-a afirmat în doctrină, norma juridică acționează într-o anumită perioadă de timp, pe un teritoriu clar definit și cu privire la anumite persoane[1]. Dacă într-un articol precedent am abordat […]

Que dit le droit international sur la haute mer ?

En haute mer, la loi est difficile à appliquer. La haute mer n’appartient à la juridiction d’aucun État ; par conséquent, tout peut arriver: piraterie, trafic d’esclaves ou de drogue, pêche sans limites, destruction des écosystèmes vivants de la haute mer, y compris les animaux marins. La souveraineté d’un État s’arrête là où commence la […]

What does the international law state about the high seas?

In the high seas, the law is difficult to enforce. The open seas do not belong to the jurisdiction of any State; therefore, anything can happen: piracy, slave or drug trafficking, fishing without limits, destruction of living ecosystems of the high seas, including marine animals. The sovereignty of a state stops where the high seas […]

În larg. Ce prevede, pe scurt, dreptul internațional al mării libere?

În larg, legea este dificil de aplicat. Mulți ar spune că în larg, în marea deschisă ce nu aparține de jurisdicția vreunui stat, se poate întâmpla orice: piraterie, trafic cu sclavi sau substanțe stupefiante, pescuit fără limite, distrugerea ecosistemelor vii ale mării libere, inclusiv a mamiferelor marine. Suveranitatea unui stat încetează acolo unde începe marea […]