CEDO. Politicienii pot fi obligați să șteargă comentariile xenofobe sau rasiste de pe Facebook

În cauza Sanchez împotriva Franței, prin hotărârea din data de 15 mai 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a hotărât că obligarea unui politician (domnul Sanchez) să șteargă comentariile xenofobe sau rasiste de tip „hate-speech” de pe Facebook nu îi încalcă acestuia libertatea de exprimare. Litigiul principal viza condamnarea penală a unui consilier local […]

CEDO a condamnat România pentru că nu a investigat corect o posibilă crimă conjugală

În cauza Dâmbean împotriva României, prin hotărârea din 3 mai 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „CEDO”) a condamnat România deoarece autoritățile române nu au investigat în mod corect un caz de moarte violentă suspectă. Cazul a fost deschis la plângerea unei mame care a considerat că autoritățile române nu și-au îndeplinit obligația […]

CJUE: Bolnavii de cancer pot primi drept de azil pentru utilizarea canabisului medicinal

Hotărârea Curții în cauza C-69/21 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Îndepărtare – Canabis medicinal)   Un resortisant al unei țări terțe care suferă de o boală gravă nu poate fi îndepărtat dacă, în lipsa unui tratament adecvat în țara de destinație, ar risca să fie supus acolo unei creșteri rapide, semnificative și iremediabile a […]

CEDO. Cauza Andi Marius Ionescu împotriva României. Lipsa audierii unui martor poate conduce către încălcarea dreptului la un proces echitabil

În cauza Andi Marius Ionescu împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului („CEDO”) a hotărât că a fost încălcat art. 6 pct. 1 și 3 lit. d) din Convenție (dreptul la un proces echitabil)[1]. Cauza privea condamnarea unui agent de poliție pentru o infracțiune de purtare abuzivă. Agentul de poliție fusese acuzat de faptul că, […]

Drepturile refugiaților în România. Care sunt acestea?

În România drepturile refugiaților sunt reglementate prin Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Străinii beneficiază de o serie de drepturi și când se află în perioada soluționării cererii de azil. Care sunt drepturile străinului pe perioada soluționării cererii de azil? Potrivit art. 17 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, pe durata procedurii […]