Protecția intimității în Era Digitală. Răspunderea penală pentru Revenge Porn și drepturile victimelor

Revenge Porn (pornografia din răzbunare) constă în distribuirea de materiale cu conținut sexual explicit (imagini sau video-uri), fără consimțământul persoanelor implicate. Potrivit legislației române, pornografia din răzbunare este infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Cel mai adesea, infractorii sunt parteneri sau foști parteneri ai victimelor […]

Ocrotirea persoanei fizice? Iată 7 modificări ale Codului Civil pe care trebuie să le cunoști!

Ocrotirea persoanei fizice se desfășoară potrivit unor noi reguli introduse recent de Legea nr. 140/2022. În anul 2020, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional art. 164 alin. (1) din Codul civil: „Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească”. […]

Mandatul de ocrotire în Codul Civil

Mandatul de ocrotire este o instituție introdusă recent în Codul Civil pentru ocrotirea persoanelor cu dizabilități intelectuale sau psihosociale (art. 2029 ind. 1 – art. 2029 ind. 10 Cod Civil). Mandatul de ocrotire este un mandat încheiat sub condiție suspensivă. El va deveni executabil doar dacă va surveni deteriorarea facultăților mintale ale mandantului. Mandatul de […]

Ai voie să filmezi o persoană pe domeniul public?

Ai voie să filmezi o persoană pe domeniul public? Această întrebare se află pe buzele multor români care, în diverse circumstanțe, doresc să folosească camera de la telefon pentru a fotografia sau filma, fără acord, diverse persoane în diverse spații publice (în trafic, pe străzi, în mall-uri, instituții și locații publice, în parcuri etc). De […]

Pot moștenitorii accesa conturile de Facebook ale defuncților?

În România, Codul Civil nu prevede în mod expres dacă, după moartea unei persoane, rudele acesteia (moștenitorii legali) îi pot accesa contul de Facebook. Codul Civil (art. 953) definește moștenirea ca fiind o transmitere a patrimoniului de la persoana fizică decedată către moștenitori. Cu alte cuvinte, prin moștenire se transmite patrimoniul, adică totalitatea drepturilor și […]

Reclamație camere supraveghere. Cum o formulezi și unde o depui?

Autor Av. Ruxandra SAVA   Plasate la locul de muncă, în scări de bloc, în parcări sau chiar la bordul mașinilor, cele mai multe camere de supraveghere au fost instalate ilegal. Deși instalarea acestor camere de supraveghere ar fi trebuit să respecte prevederile Regulamentului (UE) privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), în realitate cele […]

Mai există principiul specialității capacității de folosință a persoanelor juridice în Noul Cod Civil?

  Spre deosebire de vechea reglementare, în Noul Cod Civil s-a eliminat, în privința persoanelor juridice cu scop patrimonial, condiția „specialității capacității de folosință”. În vechea reglementare, o persoană juridică cu scop patrimonial trebuia să respecte principiul specialității capacității de folosință. Potrivit acestui principiu, o persoană juridică cu scop patrimonial putea să încheie doar acte […]

Ce este un drept subiectiv nepatrimonial?

Potrivit doctrinei, „dreptul nepatrimonial (numit și drept personal nepatrimonial) este acel drept subiectiv al cărui conținut nu poate fi exprimat în bani”[1]. Aceste drepturi sunt strâns legate de personalitatea umană[2], de exemplu drepturile care privesc integritatea fizică și morală a persoanei (dreptul la sănătate, dreptul la onoare sau la reputație, dreptul la viață privată, dreptul […]

Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice în Codul Civil

Capacitata civilă a persoanei fizice este alcătuită din capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu. Potrivit art. 37 Cod Civil, capacitatea de exercițiu reprezintă aptitudinea unei persoane de a încheia singură acte juridice civile. Toate persoanele au capacitate de folosință, în schimb, nu toate persoanele au capacitate de exercițiu[1]. Capacitatea de exercițiu începe atunci când […]