Mandatul de ocrotire în Codul Civil

Mandatul de ocrotire este o instituție introdusă recent în Codul Civil pentru ocrotirea persoanelor cu dizabilități intelectuale sau psihosociale (art. 2029 ind. 1 – art. 2029 ind. 10 Cod Civil). Mandatul de ocrotire este un mandat încheiat sub condiție suspensivă. El va deveni executabil doar dacă va surveni deteriorarea facultăților mintale ale mandantului. Mandatul de […]

Vânzarea pe încercate în Noul Cod Civil

Vânzarea pe încercate este o specie a contractului de vânzare, fiind reglementată distinct la art. 1681 Cod Civil. Potrivit textului de lege indicat anterior, vânzarea pe încercate presupune o vânzare care se încheie doar dacă bunul corespunde criteriilor stabilite prin contract sau criteriilor conform destinației bunului, potrivit naturii sale. Exemple de vânzări pe încercate: vânzarea […]

Mai există principiul specialității capacității de folosință a persoanelor juridice în Noul Cod Civil?

  Spre deosebire de vechea reglementare, în Noul Cod Civil s-a eliminat, în privința persoanelor juridice cu scop patrimonial, condiția „specialității capacității de folosință”. În vechea reglementare, o persoană juridică cu scop patrimonial trebuia să respecte principiul specialității capacității de folosință. Potrivit acestui principiu, o persoană juridică cu scop patrimonial putea să încheie doar acte […]

Fructele. Art 548 Cod Civil

Art. 548 Cod Civil (1) Fructele reprezintă acele produse care derivă din folosirea unui bun, fără a diminua substanţa acestuia. Fructele sunt: naturale, industriale şi civile. Fructele civile se numesc şi venituri. (2) Fructele naturale sunt produsele directe şi periodice ale unui bun, obţinute fără intervenţia omului, cum ar fi acelea pe care pământul le produce de […]

Bunurile divizibile și bunurile indivizibile

Bunurile divizibile sunt acele bunuri care pot fi împărțite fără a li se schimba destinația (e.g., o bucata de caș, o tonă de cărbune[1], un kilogram de sare de mare). Bunurile indivizibile sunt acelea care nu pot fi împărțite în natură fără a li se schimba destinația (e.g, o bicicletă, o rochie, un animal)[2]. O […]

Bunurile consumptibile și bunurile neconsumptibile

Ce sunt bunurile consumptibile și bunurile neconsumptibile? Întrebuințarea unor bunuri poate conduce la consumarea substanței acestora, de exemplu alimentele, combustibilul, banii[1]. Aceste categorii de bunuri se numesc bunuri consumptibile deoarece, la prima lor întrebuințare obișnuită, își consumă substanța sau sunt înstrăinate (art. 544 Cod Civil). În schimb, întrebuințarea bunurilor neconsumptibile nu va implica și consumarea […]

Ce înseamnă un bun nefungibil potrivit legii?

Un bun nefungibil este acel bun care nu poate fi înlocuit cu altul în executarea unei obligații, debitorul nefiind liberat decât prin predarea respectivului bun[1]. De cele mai multe ori, bunurile nefungibile sunt unice. Exemplu de bunuri nefungibile: un anumit autoturism identificat printr-un anume număr de înmatriculare, o pictură unică a unui pictor, o carte […]

Ce sunt bunurile mobile conform legii?

Bunurile mobile sunt, potrivit Codului Civil, toate bunurile care nu sunt imobile potrivit legii. Bunurile mobile se caracterizează prin faptul că se pot deplasa în comparație cu bunurile imobile care au o așezare fixă pe sol[1]. Potrivit art. 539 Cod Civil, în categoria bunurilor mobile se încadrează și undele electromagnetice sau asimilate acestora, precum și […]

Ce sunt bunurile imobile conform legii?

Spre deosebire de bunurile mobile, bunurile imobile sunt acelea care nu se deplasează, care au o așezare fixă, permanentă[1]. Bunurile imobile sunt de trei tipuri: imobile prin natura lor, imobile prin destinație și imobile prin determinarea legii[2]. Bunurile imobile prin natura lor sunt, potrivit art. 537 Cod Civil, terenurile, izvoarele, cursurile de apă, plantațiile, construcțiile […]

Ce este un drept subiectiv principal?

Un drept subiectiv principal este un drept care are o existență de sine stătătoare, fără a depinde de alte drepturi[1]. Toate drepturile nepatrimoniale sunt principale, deoarece ele nu depinde de alte drepturi[2]. Drepturile patrimoniale pot fi accesorii și principale[3]. Drepturile patrimoniale principale se subclasifică în drepturi reale principale și drepturi de creanță principale[4]. Drepturile reale […]