CJUE. AG. Stările de anxietate sau temere ale persoanelor fizice ale căror date personale au fost dezvăluite dau dreptul la despăgubiri dacă sunt dovedite 

La data de 27 aprilie 2023, în cauza C-340/21, VB împotriva Natsionalna agentsia za prihodite, Avocatul General Pitruzzella a prezentat concluziile sale cu privire la interpretarea unor texte din Regulamentul GDPR privitoare la acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile morale suferite de persoanele fizice ca urmare a încălcării securității datelor cu caracter personal. Litigiul principal a […]

Cesiunea contractului în Noul Cod Civil

Cesiunea contractului este reglementată la art. 1315 – 1320 Cod Civil. Ea reprezintă un mecanism prin care o parte (cedentul) transferă calitatea sa de parte la un contract către un terț (cesionarul). Conform art. 1315 Cod Civil, este necesar acordul celeilalte părți la contract (contractant cedat). Cesiunea contractului nu trebuie confundată cu cesiunea de creanță. […]

Ai voie să filmezi o persoană pe domeniul public?

Ai voie să filmezi o persoană pe domeniul public? Această întrebare se află pe buzele multor români care, în diverse circumstanțe, doresc să folosească camera de la telefon pentru a fotografia sau filma, fără acord, diverse persoane în diverse spații publice (în trafic, pe străzi, în mall-uri, instituții și locații publice, în parcuri etc). De […]

Vânzarea pe încercate în Noul Cod Civil

Vânzarea pe încercate este o specie a contractului de vânzare, fiind reglementată distinct la art. 1681 Cod Civil. Potrivit textului de lege indicat anterior, vânzarea pe încercate presupune o vânzare care se încheie doar dacă bunul corespunde criteriilor stabilite prin contract sau criteriilor conform destinației bunului, potrivit naturii sale. Exemple de vânzări pe încercate: vânzarea […]

Judecătoria Brașov a obligat un bărbat să plătească fostei soții daune morale de 8000 lei pentru comentarii injurioase pe Facebook

Judecătoria Brașov a dispus prin sentința civilă nr. 1387/2021 obligarea unui bărbat să plătească daune morale de 8000 lei fostei soții pentru publicarea de comentarii tendențioase și injurioase pe rețeaua de socializare Facebook. Fosta soție ceruse 10.000 lei, însă instanța a considerat că suma de 8000 lei este suficientă pentru a compensa prejudiciul de imagine […]

Mai există principiul specialității capacității de folosință a persoanelor juridice în Noul Cod Civil?

  Spre deosebire de vechea reglementare, în Noul Cod Civil s-a eliminat, în privința persoanelor juridice cu scop patrimonial, condiția „specialității capacității de folosință”. În vechea reglementare, o persoană juridică cu scop patrimonial trebuia să respecte principiul specialității capacității de folosință. Potrivit acestui principiu, o persoană juridică cu scop patrimonial putea să încheie doar acte […]

Dreptul de retenție în Noul Cod Civil și aplicații practice

Dreptul de retenție a luat naștere pentru că există situații în care este justificat ca o persoană să rețină un bun până când cealaltă persoană își execută obligațiile sale. De exemplu, în condițiile art. 1823 Cod Civil, locatarul poate invoca dreptul de retenție asupra bunului închiriat până când locatorul îl despăgubește pentru îmbunătățirile aduse bunului. […]

Gajul în Noul Cod Civil. O garanție reală eficace

Gajul este reglementat la art. 2480 – 2494 Cod Civil. Gajul mai poartă și denumirea de amanet. El a fost definit în doctrină ca „o garanție reală având ca obiect bunuri mobile corporale sau titluri negociabile emise în formă materializată, care se constituie prin remiterea bunului sau titlului către creditor sau, după caz, prin păstrarea […]

Ce este un titlu negociabil sau de valoare?

Ce este un titlu negociabil? În doctrină s-a explicat că „titlul negociabil (cunoscut și sun denumirea de titlu de valoare; de exemplu, titlurile reprezentative de bunuri, titlurile participative, valorile mobiliare sau efectele de comerț) este un înscris constatator al unei valori – drept real sau drept de creanță -, care se caracterizează prin aceea că […]