Cum pot solicita elevii sancționarea disciplinară a profesorilor

În sistemul de educație se întâmplă din ce în ce mai frecvent abuzuri față de elevi, beneficiarii primari ai educației, tocmai de către personalul didactic și didactic de conducere al unităților de învățământ, care ar trebui să formeze personalitatea elevilor, nu să o degradeze, iar elevii au posibilitatea de a solicita sancționarea disciplinară a profesorilor. […]

Actualitate. Ce ar trebui să știi despre Autoritatea pentru Digitalizarea României

Autoritatea pentru Digitalizarea României, este o nouă autoritate înființată în România, despre care vom vorbi în cele ce urmează. Conform Constituției României, art. 108, Guvernul (parte a puterii executive) adoptă două tipuri de acte: hotărâri și ordonanțe. În materia hotărârilor, acestea se emit pentru organizarea executării legilor. Pe de altă parte, ordonanțele se emit în […]

Codul Administrativ. Ce trebuie să știm despre intrarea lui în vigoare?

Odată ce Codul Administrativ a intrat în vigoare, prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, o mulțime de aspecte în materie administrativă se doresc a fi facilitate. Cum se aplică prevederile Codului administrativ? Care sunt autoritățile administrației publice centrale și locale? Vom dezvolta aceste aspecte în cele ce urmează. Ce aspecte relementează Codul administrativ al României? […]

Sunt hotărârile judecătești informații de interes public supuse comunicării?

În conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, există anumite categorii de informații pe care autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să le comunice din oficiu. În prezentul articol vom analiza tipurile de informații care sunt supuse comunicării din oficiu, alături de obligațiile prevăzute de către lege în sarcina […]

Condițiile acțiunii în contencios administrativ în baza Legii nr. 544/2004

Legea nr. 544/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin art. 8 alin. (1) reglementează obiectul acțiunii în contencios administrativ: „Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. […]

Aproape tot ce trebuie să știi despre accesul la informațiile de interes public

Dreptul la informație este reglementat ca drept fundamental prin art. 31 alin. (1), (2) și (3) din Constituția României, republicată, iar accesul la informații de interes public este una din modalitățile prin care se poate exercita concret dreptul la informație. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările […]