Care sunt condițiile de exercitare ale acțiunii civile?

Potrivit art. 32 din Codul de procedură civilă, acțiunea civilă trebuie să îndeplinească în mod cumulativ patru condiții de exercitare, respectiv (i) formularea unei pretenții (afirmarea unui drept); (ii) capacitatea procesuală; (iii) calitatea procesuală; (iv) justificarea unui interes. Dacă cele patru condiții de mai sus sunt îndeplinite, acțiunea poate fi promovată. Ce se întâmplă dacă una sau mai multe condiții nu sunt îndeplinite? În doctrină s-a precizat că „lipsa oricăreia dintre cele patru condiții de exercitare ale acțiunii civile atrage invocarea unei excepții procesuale, care va lipsi acțiunea civilă de finalitatea sa”[1]. De exemplu, dacă lipsește interesul, se poate invoca excepția lipsei de interes, iar dacă excepția va fi admisă, acțiunea va fi respinsă ca lipsită de interes. Aceste condiții sunt obligatorii nu doar pentru cererea de chemare în judecată, ci și pentru apărări (i.e. pentru întâmpinare) sau pentru orice alte cereri (e.g., cererea reconvențională).

 Referințe:

[1] I. Leș, D. Chiță (coord.), V. Lozneanu, C. Murzea, A. Stoica, A. Suciu, Tratat de drept procesual civil. Volumul I. Principii și instituții generale. Judecata în fața primei instanțe, Ediția a II-a, Editura Universul Juridic, 2020, București, p. 156.

EVENIMENTE VIITOARE

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!