Beneficiul de diviziune. Ce este acest beneficiu potrivit legii?

Beneficiul de diviziune este reglementat de art. 2297 și urm. Cod Civil și reprezintă, așa cum s-a explicat în doctrină, „facultatea recunoscută cofideiusorului, în ipoteza existenței mai multor fideiusori ai aceluiași debitor, pentru aceeași datorie, de a solicita creditorului să își dividă acțiunea și să o reducă la partea fiecăruia”[1]. Pentru a nu se prejudicia creditorul, divizarea se poate realiza numai cu privire la fideiusorii solvabili la data obținerii diviziunii[2], riscul insolvabilității fiind suportat de către ceilalți fideiusori în mod egal[3]. Beneficiul de diviziune este o apărare de fond prin care fideiusorul urmărește să se respingă acțiunea creditorului pentru ceea ce depășește partea sa din datorie[4].

Spre deosebire de beneficiul de discuțiune, în cazul beneficiului de diviziune legea civilă nu prevede un termen obligatoriu pentru invocarea lui, așadar el poate fi invocat în orice stare a procesului, chiar și în apel[5].

Beneficiul de diviziune nu poate fi invocat de către cel care a renunțat în mod expres la el (art. 2297 Cod Civil). La fel ca în cazul beneficului de discuțiune, renunțarea la beneficiul de diviziune trebuie să fie expresă și nu se prezumă.

 

->>Pentru o analiză aprofundată a subiectului, vă recomandăm să lecturați această carte!

 

 

Referințe:

[1] L. Pop, I.-F. Popa, S. I. Vidu, Drept Civil. Obligațiile, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 615.

[2] C. Irimia în lucrarea Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Codul Civil. Comentariu pe articole, Ediția 3, Ed. C. H Beck, București, 2021, p. 2632.

[3] L. Pop, I.-F. Popa, S. I. Vidu, Drept Civil. Obligațiile, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2020, p. 615.

[4] C. Irimia în lucrarea Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Codul Civil. Comentariu pe articole, Ediția 3, Ed. C. H Beck, București, 2021, p. 2631.

[5] C. Irimia în lucrarea Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Codul Civil. Comentariu pe articole, Ediția 3, Ed. C. H Beck, București, 2021, p. 2633.

EVENIMENTE VIITOARE

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!