Autoritățile publice, obligate să-și deschidă datele cu valoare ridicată. Ce oportunități vor exista pentru IMM-uri?

Directiva europeană privind datele deschise a fost transpusă în România prin Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiile din sectorul public. Această lege se aplică de azi, 17 iunie 2022. În termen de 60 de zile, Guvernul și Autoritatea pentru Digitalizarea României vor elabora normele metodologice de aplicare a legii.

Legea nr. 179/2022 obligă entitățile publice și întreprinderile publice să deschidă datele pentru a fi accesate și reutilizate pe scară largă de către persoane fizice și juridice. Transparența informațiilor din sectorul public nu este un concept nou. În România există încă din 2001 o lege privind accesul la informații de interes public, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Spre deosebire de această lege, Legea nr. 179/2022 privind datele deschise permite accesul nu doar la informații și documente punctuale, ci și la mari baze de date („BIG DATA”). Mai mult, legea obligă autoritățile să implementeze și măsurile pentru facilitarea reutilizării efective a documentelor, de exemplu configurarea de API-uri sau mecanisme privind descărcarea datelor în masă.

Noi oportunități de dezvoltare și inovare

Accesul la aceste date va genera noi oportunități de dezvoltare și inovare pentru companii, inclusiv IMM-uri. În expunerea de motive a Directivei privind datele deschise se precizează că informațiile din sectorul public sunt o materie primă importantă pentru dezvoltarea produselor și serviciilor cu conținut digital, pentru dezvoltarea inteligenței artificiale sau a internetului obiectelor. În plus, unele date sunt considerate a avea o valoare extrem de ridicată. Aceste date cu valoare ridicată sunt descrise în anexa la Legea nr. 179/2022, de exemplu, datele din domeniile economic și social, sănătate, educație, administrație publică, societăți, agricultură, comunicații și tehnologia informației și sport.



Ce date pot fi reutilizate?

Persoanele fizice și juridice pot avea acces la datele și documentele care sunt aflate în posesia entităților publice și a întreprinderilor publice, create în cadrul activității proprii, inclusiv în scopul dezvoltării de produse și servicii informaționale. Sunt vizate inclusiv datele provenite din cercetare. Deși persoanele fizice și companiile din România pot avea acces la majoritatea informațiilor din sectorul public, există anumite excepții, printre care:

  1. datele cu caracter personal
  2. secretele de afaceri
  3. date secrete din domeniul apărării sau al securității naționale.

Dacă datele și documentele conțin date personale, acestea vor fi anonimizate, taxele de anonimizare urmând a fi suport, în principiu, de persoana care a formulat cererea privind reutilizarea datelor.

Cum se poate obține accesul la reutilizarea datelor deschise?

Persoanele fizice sau juridice care doresc să reutilizeze datele și documentele entităților publice, trebuie să transmită către respectiva entitate publică o cerere de reutilizare. Cererea se poate transmite pe hârtie sau în format digital. Ea trebuie să cuprindă:

  1. numele, prenumele sau denumirea entității fizice;
  2. adresa de corespondență;
  3. documentele solicitate;
  4. scopul în care urmează să fie solicitate.

Cererea poate fi supusă unei taxe, autoritatea publică având libertatea de a-și stabili dacă serviciul va fi gratuit sau nu. Cu toate acestea, reutilizarea datelor cu valoare ridicată va fi gratuită.

Cei nemulțumiți de răspunsul autorității pot contesta decizia pe calea contenciosului administrativ. Prin derogare de la legea contenciosului administrativ, plângerea prealabilă va fi soluționată de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Ce sunt datele cu valoare ridicată?

Seturile de date cu valoare ridicată sunt definite de Legea nr. 179/2022 ca acele documente a căror reutilizare este asociată cu beneficii importante pentru societate, mediu și economie, putând conduce către crearea de servicii și aplicații cu valoare ridicată și a unor locuri de muncă noi. Datele cu valoare ridicată trebuie puse la dispoziție în mod gratuit, iar autoritățile trebuie să creeze condiții optime pentru reutilizare (de exemplu, prelucrare automată prin API-uri sau descărcare în masă). Aceste date sunt indicate în anexa Legii nr. 179/2022. De exemplu, sunt vizate datele din domeniile economic și social, sănătate, educație, administrație publică, societăți, agricultură, comunicații și tehnologia informației și sport.

Datele cu valoare ridicată din domeniul tehnologiei informației prezintă oportunități ridicate pentru afacerile din domeniul digital. De exemplu, din analiza acestor date, se vor putea genera profiluri ale utilizatorilor de aplicații pe internet. Aceste profiluri vor putea permite dezvoltarea unor produse și servicii digitale capabile să răspundă unor nevoi concrete ale utilizatorilor de internet.

***

În concluzie, sperăm că start-up-urile din România vor fi profita cât mai bine de noua lege.

Autor: Av. Ruxandra SAVA

avruxandrasava@gmail.com

 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!