Contractul de webdesign și drepturile de autor

Obiectul acestui contract îl constituie prestarea de către o persoană numită prestator, în favoarea altei persoane numită beneficiar, de servicii de informatică, constatând în realizarea de site-uri, în schimbul achitării unui sume. Contractul este unul complex, având și articole cu varietate de opțiune, urmând ca părțile să îl adapteze de la caz la caz. Acesta […]

Acțiunea civilă în procesul penal. Condiții privind exercitarea

Acțiunea civilă în procesul penal poate fi exercitată în condițiile legii, așa cum vom explica în acest articol. Ce reprezintă acțiunea civilă în cadrul procesului penal? Acțiunea civilă reprezintă mijlocul prin care sunt trași la răspundere civilă persoanele care, în urma săvârșirii unei infracțiuni, au încălcat și norme de drept civil, provocând astfel un prejudiciu […]

Procesul penal pe înțelesul tuturor conform legislației române

    Procesul penal este unicul cadru juridic în care se poate stabili dacă o persoană este sau nu răspunzătoare pentru comiterea unei infracțiuni. Procesul penal are următoarele etape : urmărirea penală, camera preliminară, judecata și punerea în executare a pedepsei. În timpul procesului penal, o persoană poate juca mai multe roluri, de la suspect, […]

Rezilierea unui contract de telefonie mobilă conform legii române

Rezilierea unui contract de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de telefonie se poate realiza și în alte condiții decât cele prevăzute în contractul semnat, în urma unei negocieri directe între furnizor și utilizator, potrivit Autorității Naționale pentru Administrarea și Reglementarea în Comunicații (ANCOM). Cei care doresc să renunțe la un contract de telefonie trebui […]

Prelucrarea CNP-ului conform GDPR în România

Prelucrarea CNP-ului este supusă unor condiții riguroase în temeiul GDPR și a legislației naționale. Firmele care prelucrează date personale, date precum codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate și alte astfel de numere de identificare personală națională se vor putea regăsi în situația de a fi obligate să-și numească un responsabil cu […]

Noțiunea de operatori asociați și importanța acesteia

Relațiile dintre operatorii care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal nu sunt relații de egalitate deci,ele trebuie negociate cu o atenție sporită. Potrivit art. 26 din Regulament , operatorii asociați sunt acei operatori care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale […]