În ce condiții se poate dispune suspendarea unei sancțiuni disciplinare?

Actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice. Sancțiunea disciplinară este un act administrativ individual, întrucât conține o măsuri prin care ia naște, se […]

Despre obligația de întreținere între foștii soți

În cadrul Noului Cod civil, legiuitorul a instituit o serie de avantaje patrimoniale de care beneficiază soțul sau ambii soți la desfacerea căsătoriei, printre care și obligația de întreținere între foștii soți. Desfacerea căsătoriei are loc prin divorț, care poate fi pronunțat indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori rezultați […]

Drepturile părintelui separat de copil ca urmare a divorțului

Înainte de a vorbi despre drepturile părintelui separat de copil, vom preciza faptul că instanța de tutelă, odată cu pronunțarea divorțului, se va pronunța și asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor minori. În cadrul deciziei, se va ține seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum și, dacă […]

Cum pot solicita elevii sancționarea disciplinară a profesorilor

În sistemul de educație se întâmplă din ce în ce mai frecvent abuzuri față de elevi, beneficiarii primari ai educației, tocmai de către personalul didactic și didactic de conducere al unităților de învățământ, care ar trebui să formeze personalitatea elevilor, nu să o degradeze, iar elevii au posibilitatea de a solicita sancționarea disciplinară a profesorilor. […]

Revocarea donației pentru ingratitudine în legislația română

Revocarea donației pentru ingratitudine este reglementată în Codul civil, prin art. 985 definește donația ca fiind contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți, numită donatar. Contractul de donație, astfel cum rezultă și din definiția dată de legiuitor, are un […]

Opoziția la căsătorie în România. Realitate sau ficțiune?

Cu toții ne-am întrebat dacă scenariile din filmele americane, în care o persoană se poate opune la căsătorie, se poate întâmpla sau este doar ficțiune, de aceea în prezentul articol vom vorbi despre opoziția la căsătoei. Răspunsul îl găsim în dispozițiile Codului Civil – Cartea a II-a – Despre căsătorie, dar și în dispozițiile Legii […]

Facebook este spațiu public. Cum argumentează Înalta Curte?

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Contencios administrativ și fiscal, a statuat în cadrul Deciziei nr. 4546 din data de 27 noiembrie 2016, că Facebook este spațiu public. În speță, reclamantul, care era director al cancelariei Instituției Prefectului Mureș, a postat pe profilul personal de Facebook mesajul „Arbeit macht frei – asta să […]

Vânzarea bunului altuia în Codul Civil. Chiar este legală?

Vânzarea bunului altuia a existat dintotdeauna, însă nu am avut în Codul civil o astfel de reglementare până la intrarea în vigoare a Noului Cod civil, care a reglementat acest tip de vânzare în art. 1683. Potrivit art. 1683 alin. (1) din Codul civil, „Dacă, la data încheierii contractului asupra unui bun individual determinat, acesta […]

Cum apără CEDO protecția corespondenței electronice

Articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor omului și libertăților fundamentale reglementează dreptul la respectarea vieții private și de familie, în care este înglobată și protecția corespondenței, astfel încât „orice persoană are dreptul la respectarea […] corespondenței sale”. Convenția face referire la „corespondență”, ceea ce creează incertitudine privind sfera în care se aplică. Astfel, Curtea […]

Cum înregistrezi un PFA în România. Acte necesare.

Legislația prevede că orice persoană fizică, cetățean român sau cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, în temeiul dreptului la liberă inițiativă, al dreptului la liberă asociere și al dreptului de stabilire, poate desfășura activități economice pe teritoriul României. Activitățile economice pot fi desfășurate în toate domeniile, meseriile, […]