Amendă GDPR Tip Top: 5000 EURO pentru monitorizarea CCTV excesivă a angajaților

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la operatorul S.C. Tip Top Food Industry S.R.L și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2) și art. 6 și art. 7 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Ca atare, operatorul S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY S.R.L. a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 24.362,50 lei (echivalentul în lei al sumei de 5.000 Euro).

În urma investigației, Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că operatorul a prelucrat imaginea angajaților săi, în mod excesiv, prin intermediul camerelor video instalate în spații cu destinația de vestiare și în zona destinată servirii mesei, invocând scopul protejării bunurilor și a produselor societățiii, precum și al descurajării furtului.

În acest context, Autoritatea Națională de Supraveghere a apreciat că prelucrările datelor personale nu au fost adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”), încălcându-se astfel principiile art. 5 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Autoritatea Națională de Supraveghere a apreciat că scopul declarat de operator (protejarea bunurilor, a produselor societății și descurajarea furtului) se putea realiza prin mijloace mai puțin intruzive pentru viața privată a angajaților.
Pe de altă parte, în investigația efectuată, având în vedere relația angajator-angajat, s-a reținut faptul că nu a putut fi considerat liber exprimat consimțământul persoanei vizate și nici nu a putut fi identificat alt temei legal de prelucrare, operatorul neputând face dovada respectării principiilor de prelucrare, prin raportare și la art. 5 alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

De asemenea, operatorului respectiv i-au fost aplicate și următoarele măsuri corective:

  • măsura corectivă de a asigura conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor personale în activitatea de monitorizare video, cu respectarea principiului „reducerii la minimum a datelor”, raportat la art. 5 alin. (1) lit. c);
  • să reanalizeze orientarea unghiului de captare a imaginilor video astfel încât aceastea să nu monitorizeze activitatea angajaților săi în spații cu destinația de vestiare și în sala de mese, raportat la scopul prelucrării.

Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări a unei persoane fizice care a semnalat faptul că societatea S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY SRL prelucrează date cu caracter personal (respectiv imaginea), prin intermediul camerelor video instalate în birourile angajaților, în vestiare și în sala de mese.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!