Ai voie să filmezi o persoană pe domeniul public?

Ai voie să filmezi o persoană pe domeniul public? Această întrebare se află pe buzele multor români care, în diverse circumstanțe, doresc să folosească camera de la telefon pentru a fotografia sau filma, fără acord, diverse persoane în diverse spații publice (în trafic, pe străzi, în mall-uri, instituții și locații publice, în parcuri etc). De cele mai multe ori, acești oameni urmăresc scopuri importante precum surprinderea unei infracțiuni sau a altei fapte anti-sociale. E normal să vrem să utilizăm tehnologia pentru a ne proteja interesele și pentru a face o schimbare în bine în societate, însă, în egală măsură, trebuie să ținem cont și de legislația care protejează viața privată și datele cu caracter personal ale oamenilor.

Chiar dacă vorbim despre un spațiu public și chiar dacă cel care filmează are un scop nobil sau important, legea nu dă undă verde, fără niciun fel de restricții, filmării persoanelor în spațiul public. Dreptul la viață privată al persoanelor filmate este un drept fundamental. Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, filmarea unei persoane reprezintă o ingerință în dreptul său la viață privată. Pentru a nu aduce prejudicii altei persoane, este recomandat ori să nu filmăm deloc, ori, atunci când filmăm, să ne asigurăm că respectăm legea.

În acest articol, voi vorbi despre filmarea unei persoane într-un loc privat și despre cazurile când este permis să filmezi o persoană pe domeniul public.

Filmarea unei persoane într-un loc privat

Înainte de a răspunde la întrebarea din titlu este important de reamintit că filmarea, fotografierea sau înregistrarea unei persoane, fără acordul ei, într-un spațiu privat reprezintă infracțiunea de violarea a vieții private (art. 226 Cod Penal). Potrivit Codului Penal, prin spațiu privat se înțelege „o locuință, încăpere sau dependință ținând de acestea”. Filmarea unei persoane într-un spațiu privat se pedepsește cu închisoare de o lună la 6 luni sau cu amendă. Dacă fapta constă în divulgarea filmărilor către o altă persoană sau către public (de exemplu, pe internet), pedeapsa prevăzută de lege este mai mare, respectiv închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Există și excepții. Astfel, fapta de a filma o persoană într-un spațiu privat nu reprezintă infracțiune, iar cel care a filmat nu poate fi condamnat penal atunci când:

  1. Cel care a filmat justifică un interes legitim;
  2. Dacă persoana vătămată (adică persoana filmată) vătămată a acţionat explicit cu intenţia de a fi văzută ori auzită de făptuitor;
  3. Dacă cel care a filmat surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni;
  4. Dacă cel care a filmat surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.

Exemplu #1: În curtea interioară a blocului unde locuiește, un bărbat aruncă deșeurile de hârtie în recipientul pentru plastic și este surprins făcând acest lucru de către un vecin.

Având în vedere că, în acest exemplu, protecția mediului este mai importantă decât viața privată a bărbatului, cel care a filmat nu a săvârșit infracțiunea de violare a vieții private deoarece a intervenit o cauză de nepedepsire (a surprins o faptă de interes public – degradarea mediului înconjurător).

Cu toate acestea, chiar dacă nu răspunde pe tărâmul legislației penale, ar putea răspunde pe tărâmul legislației contravenționale sau civile dacă aduce prejudicii excesiv de mari altei persoane. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu va avea dosar penal, va putea fi sancționat contravențional (cu amendă) sau civil (cu daune morale) în cazul în care a acționat cu rea-credință și a depășit limitele, aducând prejudicii disproporționate celui filmat. În mod clar, cel care a surprins pe cameră o faptă anti-socială, contravențională sau infracțională o poate raporta către poliție sau către autoritățile publice (garda de meniu, etc)[1]. Însă cel care a filmat nu poate aduce prejudicii disproporționate persoanei, de exemplu nu poate supune persoana oprobriului public prin distribuirea filmulețului pe internet[2]. Dacă va face acest lucru fără un temei legal, va risca să fie sancționat pentru nerespectarea Regulamentului GDPR, iar persoana prejudiciată îi poate solicita daune morale pentru afectarea drepturilor personalității (onoare, demnitate, imagine, date cu caracter personal), pe tărâmul răspunderii civile delictuale.

 

Implementează GDPR rapid, simplu și eficient!

 

Când este permis să filmezi o persoană pe domeniul public?

Filmarea unei persoane pe domeniul public pe domeniul public este permisă în două cazuri: atunci când filmezi o persoană în scop pur personal (domestic) și atunci când ai un temei legal pentru a filma respectiva persoana. În continuare, voi discuta, pe rând, aceste două cazuri.

1.Un scop personal sau domestic

Poți filma o persoană (sau mai multe) pe domeniul public dacă utilizezi filmările doar într-un scop exclusiv domestic sau personal. A utiliza filmările doar într-un scop domestic sau personal înseamnă că doar tu și cei apropiați ție (familie, prieteni) le puteți derula, însă nimeni nu poate distribui, fără a avea un temei legal, filmările către terțe părți sau pe internet (Facebook, Youtube, Tik Tok, Instagram etc.)

Exemplu #2. Andrei și Maria merg într-o excursie în Veneția și, plimbându-se cu gondola, filmează o mulțime de turiști. Cei doi vor putea împărtăși filmările cu familia și prietenii lor, însă, în absența unui temei legal, nu vor putea distribui postarea în mod public pe internet.

2. Există un temei legal

Poți filma o persoană pe domeniul public atunci când ai un temei legal dintre cele prevăzute la art. 6 RGPD: consimțământul persoanei, contractul, obligația legală, interesul legitim, interesul vital, interesul public.

a) Consimțământul persoanei

Ai voie să filmezi o persoană dacă ai obținut acordul respectivei persoane. Oricum, acordul trebuie să fie specific, adică dacă ai obținut acordul pentru a o filma nu înseamnă că ai obținut și acordul pentru a distribui filmarea pe internet. Cu alte cuvinte, persoana trebuie să semneze un formular de consimțământ GDPR care să îi explice, în mod concret, ce se va face cu filmarea respectivă. Dacă nu se respectă toate cerințele GDPR, consimțământul va fi nevalabil și va putea fi sancționat cu nulitatea relativă.

b) Contractul

Poți filma o persoană atunci când filmarea este necesară în vederea încheierii sau derulării unui contract cu cel care urmează să fie filmat. În mod evident, o agenție de producție video va putea filma persoana care este beneficiara contractului.

c) Obligația legală

Acest temei apare atunci când există un text de lege care te obligă să filmezi un spațiu.

d) Interesul legitim

Uneori există un interes legitim să filma un spațiu, de exemplu paza și protecția bunurilor și persoanelor, însă acest interes legitim trebuie să fie legal, necesar și proporțional și să nu afecteze, în mod nejustificat, drepturile și libertățile persoanelor filmate. De exemplu, o primărie ar putea introduce camere de supraveghere în parcuri pentru că există un interes legitim de a proteja cetățenii, însă nu ar putea monta camere de supraveghere pe plaje sau în alte locuri unde oamenii au o așteptare rezonabilă la respectarea vieții private. În mod similar, o Asociație de proprietari poate monta camere de supraveghere pentru siguranța locatarilor chiar și atunci când nu toți locatarii sunt de acord.

 

Dosar GDPR Asociație de Proprietari!

 

e) Interes vital

Filmarea unei persoane poate fi realizată pentru protecția unui interes vital, de exemplu atunci când există o urgență medicală.

f) Interesul public

Filmarea persoanelor poate exista atunci când există un interes public de a face acest lucru. În general, interesul public aparține doar autorităților publice.

 

Poți filma în instituții publice? 

Da. Poți filma în instituții publice deoarece instituțiile publice sunt spații publice, iar nu private. Poți filma și persoanele care lucrează în instituții publice (i.e., funcționarii publici). Poți filma funcționarii publici chiar dacă ei nu sunt de acord cu filmarea atunci când ai un interes legitim să îi filmezi. De exemplu, poți filma/înregistra un funcționar public care are un comportament necorespunzător, care încalcă legea sau care îți încalcă drepturile și libertățile fundamentale.

 

Concluzie

După cum s-a văzut în articol, nu întotdeauna ai voie să filmezi o persoană pe domeniul public. Înainte să filmăm persoane, trebuie să ne întrebăm dacă avem dreptul să facem acest lucru. Dacă avem acest drept, trebuie să ne asigurăm că filmăm astfel încât să afectăm cât mai puțin drepturile și libertățile persoanei. În toate cazurile, filmarea unei persoane trebuie să fie și transparentă. Adică persoana trebuie să cunoască faptul că este filmată deoarece filmarea ascunsă este interzisă, fiind considerată, de actuala legislație europeană, o ingerință extrem de ridicată în dreptul la viață privată. Companiile, instituțiile publice și persoanele fizice care nu respectă legislația națională și europeană privind protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, pot răspunde penal (închisoare sau amendă penală), contravențional (e.g.,  amenzi, măsuri corective) și civil (daune materiale sau morale).

 

Autor Av. Ruxandra SAVA

(av.ruxandra.sava@gmail.com)

 

[1] Cu privire la unele infracțiuni, este chiar obligat să raporteze (cum sunt infracțiunile contra vieții), în caz contrar săvârșind infracțiunea de nedenunțare.

[2] Potrivit art. 7 din Legea 190/2018 nu se va aplica Regulamentul GDPR dacă faptele sunt importante pentru viața comunității, iar cel implicat este o persoana publică sau faptele au caracter public, iar distribuirea filmării se face într-un scop jurnalistic.

 

Photo by Alexander Shatov on Unsplash

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!